Oprichting van een digitaal platform voor de promotie van de grensoverschrijdende juwelencollectie (Haïti – Dominicaanse Republiek) en de begunstigden van de ambachtelijke waardeketen

DEADLINE VERLENGD tot 6 maart 2023

De regeringen van de Dominicaanse Republiek en Haïti en de Europese Unie hebben het Caribisch Bureau voor exportontwikkeling (Caribbean Export) belast met de uitvoering van het onderdeel “Handel en particuliere sector” van het binationaal samenwerkingsprogramma tussen Haïti en de Dominicaanse Republiek in het kader van het elfde Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) FED /2018/399-379. Dit onderdeel heeft enerzijds tot doel het algemene bedrijfs- en investeringsklimaat in Haïti en de Dominicaanse Republiek te verbeteren en anderzijds het internationale imago en de perceptie van de twee landen te verbeteren.

Het programma heeft drie (3) hoofddoelstellingen:

  1. Een evenwichtiger en formeler handelsverkeer tussen Haïti en de Dominicaanse Republiek bevorderen.
  2. De kwaliteit van de in de twee landen geproduceerde goederen en het concurrentievermogen van de bedrijven verbeteren door bijzondere aandacht te besteden aan de volgende drie (3) waardeketens: cacao / chocolade; etherische oliën / cosmetica; en handwerk/mode/accessoires/sieraden.
  3. Consolideren van de institutionele samenwerking tussen de ministeries die zich bezighouden met handelsaangelegenheden en de douaneadministraties, alsmede de dialoog tussen de openbare en de particuliere sector en binnen de particuliere sector.

Met het oog op de tweede doelstelling zal Caribbean Export ernaar streven de binationale waardeketen voor handwerk, mode, accessoires en juwelen te ontwikkelen en/of te versterken. Daartoe zal het Agentschap een oproep doen voor de oprichting van een digitaal promotieplatform dat de promotie van de binationale juwelencollectie “Symbiosis” mogelijk zal maken.

Algemene doelstelling

Conceptualisering, ontwerp en implementatie van een website. Het webportaal moet profielen voor elke ambachtelijke deelnemer aan de bi-nationale inzameling en contactgegevens voor elk profiel mogelijk maken.

Het profiel van de adviseur(s) voor dit contract is als volgt

  • Ten minste drie (3) jaar beroepservaring met de ontwikkeling en implementatie van e-commerce platforms in opkomende landen;
  • Ervaring met het beheer van projecten in de handel en de particuliere sector, inclusief APE;
  • Uitgebreide kennis van de Dominicaanse Republiek en Haïti, kennis van bi-nationale handel, alsmede de regionale context van de Caribische Gemeenschap (CARICOM) en de handelsstromen in het Caribisch gebied;
  • Ervaring in de particuliere sector is een pluspunt.
  • Alle verslagen worden in het Spaans geschreven.

Sollicitaties moeten uiterlijk op 27 februari 2023 om 17.00 uur EST naar het volgende e-mailadres worden gestuurd kmarseille@carib-export.com met als referentie “Symbiosis-Plataforma Digital”.