EU-LAC digitale versneller lanceert de tweede open oproep voor Europese, Latijns-Amerikaanse en Caribische digitale bedrijfspartnerschappen

  • De Open Oproep van de EU-LAC Digital Accelerator ondersteunt digitale bedrijfspartnerschappen, met een specifieke focus op Cleantech en Slimme Productie.
  • EU-LAC-partnerschappen moeten een bedrijf en een startup uit de volgende regio’s omvatten: Europese Unie, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied.
  • Geselecteerde kandidaten ontvangen de diensten van de accelerator in natura, ter waarde van maximaal € 30.000, of € 40.000 als er een Caribische partner bij betrokken is.

EU-LAC digitale versneller blijft regio-overschrijdende partnerschappen tussen Europa, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied ondersteunen om digitale bedrijven te ontwikkelen. De versneller lanceert de tweede Open Oproep voor EU-LAC-partnerschappen gericht op Schone technologieëndie parallel loopt met de eerste opportuniteitszone in slimme productie. Geselecteerde kandidaten ontvangen versnellingsdiensten in natura ter waarde van maximaal € 30.000, of € 40.000 als er een Caribische partner bij betrokken is. Deze diensten die het programma levert aan de partnerschappen worden beschreven in een Catalogus en omvatten een op maat gemaakte routekaart voor versnelling, ontwerp en implementatie van een proof-of-concept, validatie van het bedrijfsmodel en beoordeling van de investerings- en schaalbaarheid.

In deze tweede open oproep zal EU-LAC Digital Accelerator EU-LAC-partnerschappen versnellen tussen een bedrijf dat voor een digitale uitdaging staat, voornamelijk gericht op Cleantech en/of Smart Production, en een startup of innovatieve kmo die een digitale oplossing biedt uit een andere regio. De experts van de accelerator zullen deze partnerschappen ondersteunen totdat ze een investeringsklaar stadium hebben bereikt.

Bedrijven en startups ondersteunen bij het opbouwen van digitale bedrijfspartnerschappen

De Open Call van de EU-LAC Digital Accelerator is een kans voor bedrijven en startups die internationaal willen uitbreiden door zakelijke samenwerkingen te ontwikkelen. Om zakelijke verbindingen te vergemakkelijken en in aanmerking komende EU-LAC-partnerschappen van bedrijven en startups te genereren – volgens een open innovatiebenadering – biedt de versneller een Matching Platform dat toegankelijk is via de website. Dit platform verzamelt inmiddels een gemeenschap van meer dan 1000 belanghebbenden, waaronder bedrijven, startups, MKB-bedrijven, bedrijfsorganisaties, accelerators en overheidsinstanties in heel Europa, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied.

Deelnemen aan de tweede Open Oproep, bedrijven die hun producten, processen en diensten willen transformeren zich registreren op het platform en hun digitale uitdagingen delen, bij voorkeur op het gebied van Cleantech en Smart Production. Op zijn beurt, startups en KMO’s met digitale innovaties hun profiel creëren en hun waardepropositie afstemmen op de uitdaging van het bedrijf. Zodra deze verbindingen tot stand zijn gebracht en aan de criteria voldoen, kan het gegenereerde EU-LAC-partnerschap zich aanmelden voor de Open Oproep en, indien geselecteerd, beginnen aan een open innovatietraject met EU-LAC Digital Accelerator.

De versneller moedigt ook EU-LAC-partnerschappen die al samenwerken aan om een aanvraag in te dienen voor de Open Oproep als ze voldoen aan de criteria om in aanmerking te komen.

Open oproep: Hoe solliciteren?

Om in aanmerking te komen voor de versnellingsdiensten van het EU-LAC-partnerschap moet een dergelijk partnerschap bestaan uit ten minste één bedrijf en één innovatieve startup of MKB-bedrijf, beide uit verschillende in aanmerking komende regio’s (Europese Unie, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied). Om hun partnerschap aan te tonen, moeten de partners een formele overeenkomst hebben ondertekend.

Geïnteresseerde EU-LAC-partnerschappen kunnen hun aanvraagformulier indienen via de Open Oproep website, waar ze de Richtlijnen voor aanvragers en alle benodigde documentatie kunnen vinden.

Neem voor meer informatie contact op met Tonya Cummins, lid van het EU-LAC Digital Accelerator team.

Disclaimer

Gefinancierd door de Europese Unie. Opvattingen en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van de Europese Unie of het nabuurschaps-, ontwikkelings- en internationale samenwerkingsinstrument (NDICI-Global Europe). Noch de Europese Unie, noch de steunverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.