Blijk van belangstelling: Ontwikkeling en Populatie van een e-Learning Management Platform

Verzoek om Blijk van belangstelling: Consulting diensten voor de ontwikkeling en Populatie van het eLearning Management Platform voor het CDTI

Caribbean Export Development Agency, met hoofdkantoor op Barbados, heeft financiering ontvangen van de Inter-American Development Bank voor de uitvoering van het Caribbean Digital Transformation Institute (CDTI) Project (RG-T3992) ter ondersteuning van de digitale transformatie van de particuliere sector in de regio. Caribbean Export is op zoek naar een ervaren adviesbureau voor het ontwerpen en ontwikkelen van een Digital Transformation Institute (DTI) – een online platform dat cursussen op maat zal geven aan kleine en middelgrote ondernemingen om hen te helpen bij hun initiatieven voor digitale transformatie. De cursussen die aan elk bedrijf worden aangeboden, maken deel uit van een aanbevolen leertraject op basis van het digitale volwassenheidsniveau van dat bedrijf zoals dat blijkt uit de resultaten van een Digital Check-up tool. Het platform zal daarom een ingebouwde functie hebben waarmee een gebruiker het leertraject kan kiezen dat past bij zijn digitale volwassenheidsniveau.

Wat is de digitale check-up?

De Digitale Check-up is een online beoordelingsinstrument dat is ontwikkeld om kleinere bedrijven te helpen snel en onafhankelijk een analyse te maken van hun sterke en zwakke punten op het gebied van hun digitale volwassenheid. De tool categoriseert gebruikers op basis van hun input in vier digitale volwassenheidscategorieën/niveaus. De eerdere Spaanse versie van de tool wordt gebruikt in verschillende Latijns-Amerikaanse landen. Voor dit project is een Engelse versie gemaakt.

Wat is een leertraject?

Een leertraject bestaat uit een reeks cursussen die worden aangeboden aan Caribische kmo’s na hun zelfbeoordeling van de digitale check-up, en die worden aangepast aan de behoeften van hun specifieke stadium van digitale maturiteit. De cursussen hebben een virtueel formaat, volgen zichzelf (met de mogelijkheid tot synchroon leren) en worden gehuisvest op het platform dat via dit adviesbureau is ontwikkeld. De digitale leerpaden zullen duidelijk maken welke kennis wordt overgedragen/curricula voor elk pad, hoe deze kennis wordt opgesplitst in cursussen, de duur en het inspanningsniveau voor elke cursus, de verwachte resultaten (in termen van verworven kennis) aan het einde van elke cursus en de volgorde. De functie voor synchroon leren zou vooral nuttig zijn als Caribbean Export of zijn partneragentschappen geschikte inhoud hebben voor een bepaald leertraject dat via het platform moet worden geleverd. De verwachting is dat tegen de tijd dat het platform klaar is voor gebruik, er minstens 300 potentiële gebruikers van het platform op verschillende volwassenheidsniveaus zullen zijn. Naar verwachting zullen 50 nieuwe gebruikers per maand de Digitale Check-up voltooien en klaar zijn om het platform te gebruiken.

Cursussen die op het platform worden opgenomen, zullen naar verwachting uit verschillende bronnen komen:

 1. Cursussen intern ontwikkeld door consultant (toon aan dat je de capaciteit hebt om cursussen te ontwikkelen in de relevante vakgebieden)
 2. Cursussen gekocht van derden. De EOI moet een korte beschrijving geven van de aanpak voor de verwerving van de cursussen om de beschikbaarheid op lange termijn op het CDTI-platform te garanderen.
 • Passende reeds bestaande cursussen ontwikkeld door deelnemende bedrijfsondersteunende organisaties (BSO’s). Het adviesbureau moet deze cursussen beoordelen op hun geschiktheid voor opname in het platform. Het ELM-platform zal de mogelijkheid hebben om deze cursussen, in welk formaat dan ook, te converteren naar een formaat dat compatibel is met het platform.

Kernelementen van het platform die in het EOI aan de orde moeten komen.

De EOI moet voor zover mogelijk antwoord geven op de vraag hoe het bedrijf zal voldoen aan de volgende ontwerpelementen en vereisten:

 • De duurzaamheid van het platform na de looptijd van het project, inclusief blijvende toegang tot cursussen van derden die via licenties zijn verkregen. Andere duurzaamheidselementen zijn het trainen van de juiste medewerkers van Caribbean Export om het platform te beheren en te onderhouden; het bijwerken, evalueren en opnemen van cursussen;
 • Toegangsbeheer voor meerdere gebruikers: Bedrijven, BSO-personeel, Caribisch Exportpersoneel
 • Hoe het platform cursussen en leertrajecten zal aanbevelen aan individuele bedrijven op basis van de resultaten van hun Digitale Check-up (automatisering?)
 • Aanbevolen benaderingen voor een maximale betrokkenheid van zakelijke gebruikers, waardoor het uitvalpercentage daalt.
 • Hoe de voltooiing van cursussen gevolgd kan worden door BSO’s en medewerkers van Caribbean Export om het niveau van de inschrijvingen, het tempo van de vooruitgang en het verloop in het gebruik van cursussen bij te houden.
 • De soorten rapporten die vanuit het platform kunnen worden gegenereerd ten behoeve van BSO’s en medewerkers van Caribbean Export.
 • Wat wordt er verwacht van het Caribbean Export team voor het dagelijks beheer van het platform tijdens en na de overdrachtsperiode. Er wordt verwacht dat het adviesbureau een passende leerperiode voorstelt voor het beheer van het platform, waarin Caribbean Export en andere geautoriseerde gebruikers leren hoe ze het platform moeten beheren, gezien de omvang van hun toegang en verantwoordelijkheden.
 • De middelen die Caribbean Export moet leveren voor de hosting, het beheer en het onderhoud van het platform gedurende de looptijd van het project en daarna.

Geïnteresseerde consultants dienen schriftelijk informatie te verstrekken waaruit blijkt dat zij over de vereiste kwalificaties en relevante ervaring beschikken om de Services uit te voeren. De inzending moet een kort overzicht bevatten van de aanpak om de gebruikersbehoeften vast te stellen, te voldoen aan de belangrijkste ontwerpeisen, inclusief aspecten die deze REOI mogelijk over het hoofd heeft gezien, en een basismodel van het platform met een intuïtieve en eenvoudig te gebruiken en te begrijpen interface. De blijk van belangstelling moet ook een aanpak voorstellen voor de ontwikkeling en levering van een pakket trainingsmateriaal en -sessies voor verschillende gebruikers over het effectieve gebruik van het platform.

Het bedrijf moet beschikken over en waar mogelijk aantonen dat het beschikt over de volgende gezamenlijke ervaringen, vaardigheden en competenties:

 • Personeel met formele training in codering, ELM-platformontwerp, gegevensanalyse.
 • 5 jaar of meer ervaring in het ontwerpen en bij voorkeur beheren van ELM-platforms.
 • Bewezen competentie in cursusontwikkeling voor digitale transformatie.
 • Uitstekende communicatieve en vooral verhalende vaardigheden.
 • Kennis van User Experience Design en Interface Design.
 • Het vermogen om onder druk te werken en resultaten van hoge kwaliteit te leveren.
 • Werkervaring in Caribische landen strekt tot aanbeveling.

De blijken van belangstelling worden beoordeeld op basis van de kwalificaties en relevante ervaring van het adviesbureau, de voorgestelde aanpak van de belangrijkste ontwerpelementen en de mock-up van het platform. De bedrijven op de shortlist zullen vervolgens worden uitgenodigd om technische en economische voorstellen in te dienen op basis van een verzoek tot het indienen van voorstellen.

Neem voor meer informatie contact op met Phillip Jackson (Adviseur – Innovation and Digital Business) via e-mail: pjackson@carib-export.com of telefoonnummer: +1 (246) 436 0578.

Blijken van belangstelling moeten uiterlijk woensdag 09 augustus 2023 schriftelijk worden ingediend op bovenstaand e-mailadres.