Aanbesteding: Oproep tot het indienen van offertes voor apparatuur voor Recursos Globales

Caribbean Export Development Agency (Caribbean Export) is door de regeringen van de Dominicaanse Republiek, Haïti en de Europese Unie belast met de uitvoering van het onderdeel “Handel en particuliere sector” van het binationaal samenwerkingsprogramma Haïti-Dominicaanse Republiek, in het kader van het elfde (11e) Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) FED/2018/399-379.

De algemene doelstelling van dit programma is “de economische en commerciële samenwerking tussen Haïti en de Dominicaanse Republiek op duurzame wijze te versterken en initiatieven te ondersteunen die de huidige onevenwichtigheden op lange termijn kunnen verminderen en de armoede kunnen terugdringen”.

Deze oproep tot het indienen van voorstellen maakt deel uit van de activiteiten ter ondersteuning van de uitbreiding van het Dominicaanse bedrijf Recursos Globales.

Caribbean Export is op zoek naar geschikte leveranciers in de Dominicaanse Republiek om een offerte in te dienen voor de levering van apparatuur.

De uiterste datum voor het indienen van offertes is 7 april 2023. Bekijk het onderstaande document en stuur uw voorstel naar mevrouw Ileana Tejada via itejada[at]carib-export.com .