Consultancy: Ghana en Nigeria Ondersteuning van handels- en investeringsmissies – Business Matchmaking en logistiek

Caribbean Export heeft de taak op zich genomen om de ontwikkeling van de Caribische particuliere sector te stimuleren door relaties te smeden met belangrijke partners op de markt in Ghana en Nigeria, zowel particulier als publiek, door de overdracht van kennis en technologie en de uitwisseling van beste praktijken te vergemakkelijken. Bijgevolg zal Caribbean Export een kleine delegatie van KMO’s en bedrijfs-/investeringsondersteunende organisaties uit de regio leiden om aan dit programma deel te nemen. De data voor het programma zijn als volgt: Accra Ghana, 5-10 juni; Lagos Nigeria, 11-15 juni, 2023.

2. DOELSTELLING, DOEL EN VERWACHTE RESULTATEN

De algemene doelstelling van het advies is het verkennen van mogelijkheden voor handel, investeringen en samenwerking tussen de Cariforum-landen enerzijds en Ghana en Nigeria anderzijds.

2.2 Specifieke doelstellingen

De specifieke doelstellingen van de Consultancy zijn:

 1. Ontdek de mogelijkheden voor handel, investeringen en samenwerking tussen de Cariforum-landen en Ghana en Nigeria tijdens deze inaugurele missie van Caribbean Export.
 2. Identificatie van gebieden voor handel, investeringen en samenwerking in 3 doelsectoren:
  • duurzame energie
  • landbouw en AgTech,
  • ICT inclusief fintech
 3. Zorgen voor deelname van bedrijven uit de particuliere sector, organisaties, bureaus voor bedrijfsondersteuning, bureaus ter bevordering van investeringen en andere brancheorganisaties, alsmede gekwalificeerde investeerders uit Ghana en Nigeria, voor een schema van zakelijke bijeenkomsten met deelnemers uit het Caribisch gebied.
 4. Zorgen voor partnerschappen met het oog op memoranda van overeenstemming (MOU’s) tussen belangrijke publieke en particuliere belanghebbenden in het Caribisch gebied en Afrika.
 5. partnerschappen te sluiten voor gezamenlijke activiteiten ter bevordering van handel en investeringen tussen beide regio’s.
 6. Zorgen voor inzet en deelname van Afrikaanse tegenhangers aan een wederzijdse handels- en investeringsmissie in het Cariforum – het Caribisch Investeringsforum 2023, gepland voor oktober 2023 op de Bahama’s.
 7. Assisteren bij het afronden van logistieke regelingen, zoals de coördinatie van vergaderingen.

2.3 Doel van het advies en verwachte resultaten

Het doel voor dit advies is ten minste 40 bevestigde zakelijke matchmaking-bijeenkomsten, als volgt verdeeld:

 • 20 investeerders en particuliere bedrijven in doelsectoren in Accra Ghana;
 • 10 bedrijfsondersteunende organisaties, bureaus ter bevordering van investeringen, kamers van koophandel en brancheorganisaties, waaronder 3 partnerschapsovereenkomsten in Accra Ghana;
 • 10 bedrijfsondersteunende organisaties, bureaus ter bevordering van investeringen, kamers van koophandel en industriële verenigingen, waaronder 3 partnerschapsovereenkomsten in Lagos Nigeria.

De verwachte resultaten omvatten een robuust business-to-business-programma dat de vooruitzichten op meer zakelijke en handelsmogelijkheden zal verbeteren; het inzicht in het zakendoen in de twee regio’s zal vergroten; KMO’s in het Cariforum zullen in aanraking komen met beste praktijken en leren van hun Afrikaanse tegenhangers; en de handelscorridor tussen Afrika en het Caribisch gebied zal in bepaalde sectoren worden geopend.

3. TOEPASSINGSGEBIED

Van de consultant worden de volgende resultaten verwacht:

 • Business matchmaking: Het identificeren, bevestigen en profileren van ten minste 20 gekwalificeerde bedrijven en investeerders in Accra Ghana, en het plannen van ontmoetingen met Cariforum-deelnemers als onderdeel van het programma voor business matchmaking. (Er zij op gewezen dat het Cariforum-MKB in de drie genoemde sectoren alleen in Accra Ghana aan de missie zal deelnemen, terwijl de rest van de delegatie zich naar Lagos Nigeria zal begeven).
 • Ontwikkeling van partnerschappen: Ondersteuning bij het zoeken naar en verkrijgen van 10 partners voor de bevordering van bedrijven en investeringen (organisaties ter ondersteuning van bedrijven, bureaus ter bevordering van investeringen, kamers van koophandel en brancheorganisaties) voor deelname aan een matchmaking-programma met soortgelijke bureaus uit het Cariforum, op elk van de twee locaties, waarvan er 6 hebben geleid tot ondertekende convenanten. Deze partnerschappen kunnen onder meer bestaan uit kamers van koophandel, organisaties van de particuliere sector en andere bureaus ter bevordering van het bedrijfsleven/investeringen die zich richten op de internationalisering van hun lokale bedrijven.
 • Coördinatie van evenementen op beide markten: Ondersteuning en begeleiding bieden aan Caribbean Export bij de coördinatie van de missie op beide locaties, inclusief conferentiefaciliteit en bijbehorende agenda, inclusief welkomstreceptie en zakelijke agenda, accommodatie en logistiek/transport etc. voor eventuele bezoeken ter plaatse. De volledige reikwijdte van de te leveren prestaties zal in overleg met Caribbean Export worden vastgesteld.
 • Feedback na het evenement: Levering van een eindverslag met feedback over het genereren van leads en partnerschappen en geplande bijeenkomsten, met aanbevelingen voor toekomstig werk.

4. VEREISTE DOCUMENTATIE

De aanvrager moet zijn technische en financiële voorstellen in EUROS indienen, samen met het ingevulde formulier voor de verklaring van de aanvrager, bij mevrouw Natasha Edwin Walcott, Senior Advisor Competitiveness and Export Promotion op nwalcott@carib-export.com, met een kopie voor Dr. Damie Sinanan, Manager Competitiveness and Export Promotion op dsinanan@carib-export.com, uiterlijk op vrijdag 7 april 2023 om 16.30 uur AST.