Aanbesteding: Industriële machines en uitrusting voor het BiNational-project ter ondersteuning van de Haïtiaanse onderneming Savons des Iles

Caribbean Export Development Agency (Caribbean Export) is door de regeringen van de Dominicaanse Republiek, Haïti en de Europese Unie belast met de uitvoering van het onderdeel “Handel en particuliere sector” van het binationaal samenwerkingsprogramma Haïti-Dominicaanse Republiek, in het kader van het elfde (11e) Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) FED/2018/399-379. De algemene doelstelling van dit programma is “de economische en commerciële samenwerking tussen Haïti en de Dominicaanse Republiek op duurzame wijze te versterken en initiatieven te ondersteunen die de huidige onevenwichtigheden op lange termijn kunnen verminderen en de armoede kunnen terugdringen”.

Deze oproep maakt deel uit van de activiteiten ter ondersteuning van de expansie van het bedrijf Savons des Iles uit Haïti.

Caribbean Export is op zoek naar geschikte leveranciers in Haïti om een Proforma in te dienen:

  • Garantietijd
  • Levertijd
  • Betalingsvoorwaarden
  • Detail van de technische specificaties van de apparatuur
  • Dit omvat de levering van de apparatuur op de locatie van de begunstigde onderneming, de installatie en het opstarten van de apparatuur.
  • Te betalen bedrag in USD.

De uiterste datum voor het verzenden van uw Proforma is 3 april 2023. Bekijk de onderstaande documenten en stuur uw voorstel naar mevrouw Ileana Tejada op het volgende adres: itejada[at]carib-export.com , onder vermelding van “Equipment for Savons des Iles”.