TOR: Technische bijstand ter versterking van de institutionele capaciteit voor de naleving van de internationale voorschriften voor de uitvoer van groenten en biologische producten, van toepassing op de Europese Unie.

In het kader van afdeling 3 van dit programma, die betrekking heeft op de institutionele samenwerking tussen het ministerie van Industrie, Handel en Industrie (MICM) van de Dominicaanse Republiek en het ministerie van Handel en Industrie van Haïti, wil Caribbean Export de capaciteit van de ministeries die verantwoordelijk zijn voor handel en industrie versterken. In die zin is het doel van deze technische bijstand het opstellen van een plan dat een succesvolle accreditatie van de overeenkomstige autoriteiten van het land bij de Dominicaanse Accreditatieorganisatie (ODAC) mogelijk maakt.

Doelstelling

Het doel van deze technische bijstand is de institutionele capaciteiten van de overeenkomstige autoriteiten van de Dominicaanse Republiek te versterken zodat zij certificeerders van biologische productieproducten worden voor de uitvoer van groenten en biologische producten naar de Europese markt. De adviseur werkt onder het gezag van Caribbean Export en MICM en moet alle professionaliteit, zorgvuldigheid en discretie in acht nemen bij de behandeling van netwerkinformatie.

De taal van dit adviesbureau is Spaans en alle voorstellen moeten in het Frans en het Spaans worden ingediend.

De specifieke doelstellingen zijn onder meer

  • Een documentair onderzoek naar de technische en administratieve procedures die de betrokken autoriteiten moeten volgen om te voldoen aan de voorschriften van de Europese Unie voor de uitvoer van groenten en biologische producten.
  • Een overzicht van de belangrijkste behoeften die nodig zijn voor de start van het proces.
  • Opstelling van een routekaart met structuren die nodig zijn om te voldoen aan de internationale norm van de overeenkomstige autoriteit van de Dominicaanse Republiek, die vervolgens optreedt als certificeerder van nationale producten die naar de Europese Unie worden uitgevoerd.
  • Een opleiding voor het personeel van de desbetreffende autoriteit voor de socialisatie van de toepasselijke norm(en), voor een beter begrip van de voorgestelde regeling en de gezamenlijke uitvoering ervan met de regelgeving ter zake, goedgekeurd door het ministerie van Landbouw.