PARTNER OPPORTUNITY: Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling voor AHFS beoordeling van testlaboratoria


PROJECT SANITAIRE EN FYTOSANITAIRE MAATREGELEN (SPS)

Versterking van de laboratoria voor landbouwgezondheid en voedselveiligheid in de Cariforum-landen met het oog op een betere handel: BASISSTUDIE

DOELSTELLINGEN VAN HET ADVIES
Het advies heeft tot doel: i) te bepalen welke tests vereist zijn voor de handel in landbouwgrondstoffen (plantaardige en
dierlijke producten, vers en verwerkt) op de lokale, regionale en internationale markten en ii) de beoordeling van de
vermogen en capaciteit van nationale en regionale laboratoria om deze vereiste tests te verrichten.

VEREISTE KWALIFICATIES/ERVARING
₋ Hoger universitair diploma (master of gelijkwaardig) in natuurwetenschappen, toegepaste wetenschappen of een van de volgende opleidingen
ander gerelateerd gebied. Een universitair diploma van het eerste niveau met een relevante combinatie van beroepsopleidingen,
diploma’s en ervaring kunnen worden aanvaard in plaats van het universitaire diploma.
₋ Werkervaring/kennis in inspectie/laboratoriumtests/ certificering; totale kwaliteit
Beheer en accreditatie.
₋ Kennis van regionale en internationale handelseisen met betrekking tot het testen van landbouwproducten
producten.
₋ Uitstekende technische vaardigheden en vaardigheden voor het schrijven van verslagen.
₋ Werkervaring in de Cariforum-regio.
₋ Uitstekende Engelse taalvaardigheden en goede communicatieve en facilitaire vaardigheden.
₋ Kennis van het Spaans en/of Frans is een pluspunt.
₋ Computervaardigheden en het vermogen om effectief gebruik te maken van kantoorapparatuur, IT-instrumenten.
₋ Kennis van en ervaring met het gebruik van e-platforms voor de uitvoering van acties virtueel bv. vergaderingen,
workshops.

Zie de volledige referentietermijn hieronder.