Jaarverslag 2022 over de resultaten

2022 was een jaar van groei voor Caribbean Export. Bij de hervatting van de programma-uitvoering heeft het Agentschap zich gericht op het verlenen van steun waar deze telt, direct bij bedrijven, op de markt en in partnerschap met organisaties die dezelfde visie en doelstellingen delen voor de ontwikkeling van de particuliere sector in het Caribisch gebied.

Het Jaarverslag over de resultaten presenteert ons werk in 2022.