Brochure met algemene informatie

Caribbean Export is het belangrijkste regionale agentschap voor de bevordering van handel en investeringen in de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS).

Wij zijn erop gericht de economische transformatie van het Caribisch gebied te versnellen en met de particuliere sector samen te werken om de uitvoer te vergroten, buitenlandse directe investeringen aan te trekken en zinvolle banen te scheppen.

Door middel van innovatieve, gerichte initiatieven ter bevordering van de groei van het Caribische bedrijfsleven werken wij samen met kleine bedrijven die exportpotentieel hebben of al exporteren om hun capaciteit en concurrentievermogen te vergroten en hun producten en diensten te exporteren.

Op die manier willen wij bijdragen aan de verwezenlijking van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) in de Caribische landen en bedrijven ondersteunen bij de overgang van nationale bedrijven naar regionale en uiteindelijk internationale bedrijven.