Is Angel Investment geschikt voor uw bedrijf?

EEN GEMEENSCHAP WAAR INVESTEERDERS KUNNEN VERBINDEN MET KLEINE EN MIDDELGROTE ONDERNEMINGEN IN HET CARIBISCH GEBIED

De gedachte aan een geldinjectie in uw bedrijf is altijd aantrekkelijk, en als het gaat om ervaring en kennis is de aantrekkingskracht nog groter. Vaak aangeduid als ‘SMART geld’ vanwege de combinatie van financieel en intellectueel kapitaal, ondanks de aantrekkelijkheid van Angel Investment zijn er een aantal overwegingen die niet over het hoofd mogen worden gezien.

 • Bent u bereid een zakenpartner in de arm te nemen?
 • Bent u bereid om aandelen in uw bedrijf te verkopen en de controle te delen in ruil voor financiering en mentorschap?
 • Kan uw bedrijf de kennis van een ervaren ondernemer wel gebruiken?
 • Heeft u een innovatief snelgroeiend bedrijf dat kan opschalen naar overzeese markten (exportpotentieel)?
 • Kan uw bedrijf exponentieel groeien met extra geldinvesteringen?
 • Kunt u aantonen dat uw bedrijf in 5 jaar een aanzienlijk rendement voor investeerders kan genereren?
 • Kunt u de exitstrategie voor de belegger verwoorden? (Hoe zouden ze een rendement op hun investering krijgen)

Het Caribbean Business Angel Network (CBAN) heeft tot doel de toegang tot investeringsmogelijkheden in het hele Caribisch gebied te verbeteren voor angel-investeerders. Het is gericht op het verbinden van investeerders met startende, startende en groeibedrijven die op zoek zijn naar financiering; toenemende Caribische dealflow.

ONDERNEMERS DIE DEELNEMEN AAN CBAN ZULLEN:

 • Presenteer hun bedrijf aan geaccrediteerde Angel Investors
 • Krijg toegang tot internationale kennis op brancheniveau over Angel Investing
 • Hulp krijgen bij het voorbereiden van pitches
 • Krijg vervolgondersteuning aangeboden tijdens de onderhandeling van de deal

Wat maakt een succesvolle Business Angel?

EEN GEMEENSCHAP WAAR INVESTEERDERS KUNNEN VERBINDEN MET KLEINE EN MIDDELGROTE ONDERNEMINGEN IN HET CARIBISCH GEBIED

Het vinden van de juiste investering kan een uitdaging zijn, hier zijn een aantal factoren waarmee u rekening moet houden die de kans op succes kunnen vergroten:

 • De juiste houding hebben als het om risico’s gaat. Hoewel grote rendementen mogelijk zijn, vergeet niet dat u uw gehele investering kunt verliezen. Investeer alleen als u het zich kunt veroorloven om te verliezen.
 • Het vermogen om het risico te spreiden. Een succesvolle Business Angel heeft vaak een portefeuille van 10 of meer investeringen. Minder dan tien investeringen zou een te kleine portefeuille kunnen zijn, gezien de grote kans op mislukking van individuele deals.
 • Diversificatie. Het hebben van een diverse portefeuille is een ander middel om risico’s te spreiden. Omdat eigen vermogen een zeer illiquide belegging is: uw kapitaal kan jarenlang ‘opgesloten’ zitten. Daarom mogen Angel-investeringen niet meer dan 10% van uw totale nettovermogen uitmaken.
 • Onderzoek . Due diligence is essentieel als het gaat om het doen van investeringen. Studies hebben een directe correlatie aangetoond tussen het niveau van due diligence en het succes van een investering. Investeringen waarbij de belegger ten minste 20 uur aan due diligence heeft besteed, blijken aanzienlijk minder fouten te maken.
 • Geduld. Wees voorbereid op onvoorziene vertragingen en storingen. Bedrijfsplannen zullen worden herzien en exits vinden zelden plaats wanneer ze eerst gepland waren en goede exits hebben de neiging om tijd te vergen.
 • Planning. Hoop niet alleen dat exits zullen plaatsvinden: zorg ervoor dat de deelneming vanaf dag één naar een exit werkt.
 • Objectiviteit. Emotioneel gehecht raken aan een falende investering is gekoppeld aan een slecht rendement. Soms is het beter om weg te lopen in plaats van meer geld en tijd te steken in een falende investering.
 • Houd contant geld in reserve . Om een succesvolle portefeuille op te bouwen, zullen waarschijnlijk vervolginvesteringen nodig zijn. Een goede vuistregel is om een reserve van 200% toe te staan voor vervolginvesteringen.

als u bijvoorbeeld individuele investeringen doet van $ 5.000, moet u een algemene toezegging van $ 150.000 kunnen doen (uitgaande van een portefeuille van tien bedrijven met een reserve van 200% voor vervolginvesteringen) en een totale nettowaarde van $ 1,5 miljoen hebben (zodat angel-investeringen maken slechts 10% uit van uw totale vermogen).

Wat is Angel Investing?

EEN GEMEENSCHAP WAAR INVESTEERDERS KUNNEN VERBINDEN MET KLEINE EN MIDDELGROTE ONDERNEMINGEN IN HET CARIBISCH GEBIED

Angel investing houdt doorgaans in dat vermogende particulieren (succesvolle ondernemers, industriëlen, corporate/business executives en investeerders) hun eigen kapitaal en tijd investeren in startende en startende bedrijven, met als doel zowel financieel rendement te behalen als bijdragen aan de ontwikkeling van ondernemersgemeenschappen.

Wereldwijd – zowel in ontwikkelde landen als in toenemende mate in ontwikkelingslanden – is angel investing vaak een gunstige vorm van kapitaal voor startende en startende ondernemingen, aangezien engelen over het algemeen de inherente risico’s van startende ondernemingen begrijpen en een hogere risicotolerantie hebben . Bovendien kunnen angel-investeerders een reeks niet-financiële steun toevoegen aan door ondernemers geleide ondernemingen.