Caribbean Export steunt onderzoek naar de ontwikkeling van industriebeleid in het Caribisch gebied

Centraal in de ontwikkeling van het Caribisch gebied staat de duurzame industrialisatie van de regio om economische groei en transformatie tot stand te brengen. Duurzame-ontwikkelingsdoelstelling (SDG) 9 roept op tot inclusieve en duurzame industriële ontwikkeling (ISID) en om veel van de sociaaleconomische en milieudoelstellingen van de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling te verwezenlijken, moet de Caribische Gemeenschap (CARICOM) zich laten leiden door een kader voor industriebeleid.

Het industriebeleid valt onder de portefeuille van Z.E. Chanderikapersad Santokhi, President van de Republiek Suriname en was een centraal gespreksonderwerp tijdens de bijeenkomst van regeringsleiders in juli.

Op verzoek van de regering van Suriname heeft Caribbean Export snel geholpen bij het faciliteren van een studie naar destatus van industrialisatie in de belangrijkste exportsectoren voor CARICOM-landen. Deze studie bood een volledig overzicht van de uitvoering van het industriebeleid in de CARICOM-landen, onderzocht de belangrijkste exportsectoren, hun industrialisatieniveau en het effect op economische groei, werkgelegenheid en exportopbrengsten; gaf een gegevensanalyse van huidige exportproducten, exportmarkten, arbeid en industriële producties en deed aanbevelingen voor regionaal en nationaal industriebeleid. De bevindingen van deze studie zullen de regeringen en beleidsmakers van de CARICOM helpen bij de ontwikkeling van strategieën en de verdere ontwikkeling van het beleidskader voor de industrie in het Caribisch gebied.

Uit de studie blijkt dat de CARICOM-economieën zich op een kruispunt bevinden dat vraagt om een regionaal industriebeleid dat is opgezet op een wijze die voortbouwt op de bestaande comparatieve voordelen van de regio. Voorts wordt aanbevolen dat het beleid een grotere intraregionale en extraregionale handel bevordert, samen met een verdere diversificatie van de in het Caribisch gebied geproduceerde goederen en diensten. Belangrijk is dat de productie van goederen uit milieuoogpunt duurzaam moet zijn en dat de voordelen van het industriebeleid gelijkelijk over de landen worden verdeeld.

De impact van de klimaatverandering en COVID-19 heeft de noodzaak blootgelegd van een drastische energietransitie naar duurzame oplossingen en de opkomst van disruptieve technologieën zorgen voor een snelle vooruitgang van de productie en de digitalisering in sleutelsectoren zoals de landbouw.