OVERGANG NAAR GROENE ECONOMIE AAN DE GANG IN HET CARIBISCH GEBIED

Het concept van een “groene economie” is in opmars nu landen over de hele wereld op zoek zijn naar meer holistische manieren om economische groei te realiseren en tegelijkertijd de gevolgen van klimaatverandering te beperken en duurzame ontwikkeling te handhaven.

In het Caribisch gebied is de overgang naar groene economieën in volle gang. Landen als Barbados, Jamaica, Grenada, St. Lucia en Guyana zijn al begonnen met het implementeren van nationale ontwikkelingsplannen die de principes van de groene economie bevatten.

Bovendien hebben regionale entiteiten zoals de Caribische Gemeenschap(CARICOM) geholpen bij het vaststellen van regionale groene energiedoelstellingen en heeft de Raad voor Handel en Economische Ontwikkeling(COTED) samen met het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) een open werkgroep voor groene energie-initiatieven opgericht. Deze stappen hebben de regio op weg geholpen naar een robuuste groene economie. Er moet echter nog veel werk worden verzet om hun volledige potentieel te realiseren.

Volgens het Milieuprogramma van de Verenigde Naties(UNEP) kan een groene economie worden gedefinieerd als een economie die “koolstofarm, efficiënt gebruik van hulpbronnen en sociaal inclusief” is. In een groene economie wordt de groei van werkgelegenheid en inkomen aangedreven door publieke en private investeringen in economische activiteiten, infrastructuur en activa die zorgen voor minder koolstofemissies en vervuiling, een efficiënter gebruik van energie en hulpbronnen, en het voorkomen van verlies van biodiversiteit en ecosysteemdiensten.

Ondertussen, zoals werd opgemerkt in het 2014 Green Economy Action Learning Group‘s Green Economies in the Caribbean Country Report, hebben Caribische belanghebbenden een groene economie gekarakteriseerd als een economie die [and]

Regionale leiders hebben daarom de taak om een nieuw economisch paradigma in te luiden dat het welzijn van het milieu en de mensen centraal stelt bij economische activiteiten. Dit vereist een sterke politieke wil en strategische beleidsbeslissingen. Met de invoering van groene energietechnologieën in verschillende Caribische landen – waaronder wind- en zonneparken – is de weg vrijgemaakt voor een gestage vermindering van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en lagere uitgaven voor dergelijke producten. Dit zal op zijn beurt een belangrijke rol spelen bij het verminderen van de koolstofvoetafdruk van het Caribisch gebied en het beschermen van het milieu.

Ondertussen is het creëren van banen een van de manieren waarop de overgang naar groene economieën aanzienlijke kansen kan bieden voor de mensen in het Caribisch gebied. Prognoses van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank(IADB) en de Internationale Arbeidsorganisatie(IAO) suggereren dat Latijns-Amerika en het Caribisch gebied tegen 2030 netto 15 miljoen nieuwe banen kunnen creëren in sectoren als landbouw, hernieuwbare energie, bosbouw, bouw en productie, door een economie zonder netto-uitstoot te bevorderen in plaats van de huidige trends te volgen.

Nu de overgang grootschalige infrastructurele ontwikkeling en de integratie van nieuwe technologieën vereist, ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor mensen om werk te vinden. In een artikel van het Caribbean Natural Resources Institute(CANARI) staat: “In het Caribisch gebied zijn landbouw, bouw, energie, visserij, industrie, toerisme, transport en water belangrijke sectoren om te vergroenen”. Naarmate deze sectoren groener worden, zullen er nog meer kansen komen voor Caribische mensen om nieuwe vormen van werk te vinden.”

Essentieel voor de overgang van de regio naar een groene economie is de ontwikkeling van robuuste beleids- en wettelijke kaders, de politieke wil om innovatie en sociale verandering te stimuleren en de ontwikkeling van strategische publiek-private partnerschappen. Het Caraïbisch Investeringsforum (CIF) 2024 is één ruimte waar dergelijk beleid kan worden vormgegeven, de wil en vooruitziendheid van politieke leiders kan worden beoordeeld en strategische partnerschappen kunnen worden gerealiseerd.

De derde editie van dit evenement, dat is ontwikkeld door de Caribbean Export Development Agency(Caribbean Export), wordt gehouden in Guyana van 10 tot 12 juli 2024 en brengt wereldwijde investeerders, vernieuwers, leiders uit de sector en beleidsmakers samen om kansen te bespreken op vier belangrijke gebieden: de overgang naar een groene economie, duurzame landbouw, digitalisering van het bedrijfsleven en duurzame ontwikkeling.

Binnen de overvolle, progressieve agenda van CIF Guyana 2024 is er een tentoonstelling over de overgang naar een groene economie met twee presentaties van de Green Living Hub en een korte presentatie over “Greening the Future: Overgang naar een duurzame economie”. Er zal ook een presentatie zijn over “Charting the Course: Accelerating the Green Revolution in the Caribbean – A Forward-Thinking Blueprint for Government Action.

De ministeriële rondetafelconferentie over Fostering Sustainable Development Through Innovative Investment Strategies in the Caribbean: Opportunities and Challenges belooft ook inzichtelijke perspectieven te bieden van regionale leiders op het bredere thema van duurzame ontwikkeling. Het zal worden gemodereerd door uitvoerend directeur van Caribbean Export, Dr. Damie Sinanan, en perspectieven bevatten van Grenada’s minister van Klimaatbestendigheid, Milieu en Hernieuwbare Energie, de geachte Kerryn James; Guyana’s minister van Landbouw, de geachte Zulfikar Mustapha; en minister in het ministerie van Economische Zaken en Investeringen, senator, de geachte Chad Blackman.

Bovendien zullen de deelnemers tijdens de landenpresentaties ontdekken welke spannende projecten zich in de hele regio ontvouwen en meer te weten komen over investeringsfaciliteiten en wereldwijde fondsen die toegankelijk zijn om transformatieve projecten te realiseren.

Maak deel uit van CIF 2024 in Guyana om te ontdekken hoe de overgang naar een groene economie zich in het Caribisch gebied voltrekt en hoe u kunt bijdragen aan de transformatie.

Registreer nu op https://caribbeaninvestmentforum.com! Kom naar de CIF 2024 in Guyana!