Haïtiaanse en Dominicaanse bedrijfsondersteunende organisaties slaan de handen ineen in Argentinië om beste praktijken te leren over hoe de institutionele efficiëntie voor het midden- en kleinbedrijf kan worden verbeterd.

Een groep Haïtiaanse en Dominicaanse bedrijfsondersteunende organisaties, onder leiding van de Chambre du Commerce et d’industrie d’ Haïti (Kamer van Koophandel en Industrie van Haïti) en de Federación Dominicana de Cámaras de Comercio-FEDOCAMARAS (Dominicaanse Federatie van Kamers van Koophandel) versterkten de samenwerkingsbanden door hun gezamenlijke deelname aan een missie van beste praktijken naar Buenos Aires, Argentinië. Deze missie werd gecoördineerd door Caribbean Export in het kader van zijn werkplan voor de dialoog met de particuliere sector, dat voortvloeit uit de uitvoering van het onderdeel handel en particuliere sector van het binationaal samenwerkingsprogramma Haïti – Dominicaanse Republiek, dat door de Europese Unie in het kader van het 11e Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) wordt gefinancierd.

De delegatie bestond uit Chambre du Commerce et d’Industrie d’Haïti-CCIH (Kamer van Koophandel en Industrie van Haïti), Association Des Industries d’Haïti-ADIH (Vereniging van Industrieën van Haïti), de Amerikaanse Kamer van Koophandel in Haïti – AmCham Haïti en de Chambre de Conciliation et d’Arbitrage d’Haiti-CCAH (Kamer van Bemiddeling en Arbitrage van Haïti), Federación Dominicana de Cámaras de Comercio-FEDOCAMARAS (Dominicaanse Federatie van Kamers van Koophandel), Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo-CCPSD (Kamer van Koophandel en Productie van Santo Domingo), Asociación Dominicana de Exportadores-ADOEXPO (Vereniging van Dominicaanse Exporteurs) en de Centro de Resolución Alternativa de Controversias de la República Dominicana-CRC (Centrum voor Alternatieve Geschillenbeslechting van de Dominicaanse Republiek).

Argentinië heeft een lange staat van dienst wat betreft de ondersteuning van de uitvoer van zijn dienstensector op wereldschaal, met name in de sector innovatie en technologie. Zo zijn er in Argentinië elf (11) ondernemingen die als unicorns (met een waarde van meer dan 1 miljard USD) worden beschouwd. Bovendien heeft Argentinië grote uitdagingen op politiek en sociaal gebied moeten overwinnen die de ontwikkeling van de particuliere sector en de totale handel sterk hebben beïnvloed. In deze context organiseerde Caribbean Export deze missie om Haïtiaanse en Dominicaanse BSO’s in staat te stellen te bespreken welke operationele en beleidskaders werden opgezet om de Argentijnse particuliere sector te ondersteunen; samen met de uitdagingen die werden aangegaan en de beste praktijken van wat werkte.

Tijdens de missie kon de delegatie contacten leggen en beste praktijken uitwisselen met de Cámara Argentina de Comercio y Servicios-CAC (Kamer van Koophandel en Diensten van Argentinië), die als voornaamste gastheer voor deze missie fungeerde, samen met andere ondersteunende instellingen van de particuliere sector. Dankzij deze uitwisselingen konden de deelnemende BSO’s kennis nemen van de diensten die hun tegenhangers in Argentinië verlenen en hun technische capaciteit verbeteren om de ontwikkeling van het bedrijfsleven in het land te ondersteunen met de juiste instrumenten om hun beheer te verbeteren. Bovendien kon de delegatie in contact komen met de Cámara Argentina de Comercio Electrónico-CACE (Digitale Kamer van Koophandel van Argentinië), waardoor kennis kan worden opgedaan over het programma voor elektronische handel (ervaring en opleiding) dat na de COVID-19 pandemie is uitgevoerd, met als doel het concurrentievermogen van de particuliere exportsector te vergroten.

Met deze activiteit zullen de deelnemende kamers van koophandel de kwantiteit en kwaliteit van de aan hun leden aangeboden diensten kunnen verhogen en hun duurzaamheid op lange termijn kunnen verbeteren, terwijl hun collectieve interinstitutionele samenwerkingsverbanden over de grens en de binationale particuliere sector als geheel worden versterkt.