Caribbean Export bespreekt versterking steun particuliere sector met de premier van Saint Lucia

Een contingent van de Caribbean Export Development Agency (Caribbean Export) heeft onlangs op Saint Lucia een ontmoeting gehad met belanghebbenden van de regering en partners om de diensten, de impact en de relevantie van het agentschap te bespreken. Onder leiding van uitvoerend directeur Deodat Maharaj bracht Caribbean Export van 22 tot 24 maart 2023 een bezoek aan Saint Lucia om duidelijke prioriteiten vast te stellen en een concreet steunprogramma voor lokale bedrijven uit te stippelen.

Tijdens het bezoek ontmoette Caribbean Export partners, waaronder de premier, de minister van Buitenlandse Zaken en Internationale Handel en Burgerluchtvaart, personeel van het ministerie van Handel, Industrie, Bedrijfsontwikkeling, Coöperaties en Consumentenzaken, Invest Saint Lucia en de Kamer van Koophandel, Industrie en Landbouw.

Het team had het genoegen de geachte Philip J. Pierre, premier van Saint Lucia, te ontmoeten en de prioriteiten van zijn regering te horen, met name op het gebied van handel en investeringen. Uit de uitgebreide discussies bleek duidelijk dat het werk van het agentschap een afspiegeling is van de hervormingsagenda van de regering, die gericht is op het scheppen van banen en kansen voor de bevolking van Saint Lucia. Caribbean Export loofde de premier voor zijn aanstaande lancering van het Youth Economy Agency en het bijbehorende programma dat de capaciteiten van jonge ondernemers in Saint Lucia moet versterken.

Caribbean Export voerde ook besprekingen met de geachte Alva Baptiste, minister van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Burgerluchtvaart en zijn team. De bijeenkomst was toegespitst op internationale partnerschappen en het benutten van de rol van Caribbean Export bij de uitvoering van overeenkomsten zoals de economische partnerschapsovereenkomst (EPO) tussen de EU en Cariforum door jarenlange toegewijde steun voor opleiding, capaciteitsopbouw en algemene technische bijstand aan de particuliere sector om van deze overeenkomsten te profiteren. In het licht van de EPO tussen het VK en Cariforum kijkt het agentschap uit naar soortgelijke gerichte werkzaamheden.

Aangezien het agentschap de weg blijft banen voor transformerende investeringen in het hele Caribische gebied, was een van de hoogtepunten van het bezoek van Caribbean Export de ontmoeting met de CEO van Invest Saint Lucia, Octavian Charles, en zijn team. Tijdens de besprekingen rond de identificatie van voor banken aanvaardbare investeringsprojecten rond drie belangrijke prioriteiten: hernieuwbare energie, digitale economie en landbouwtechnologie, maakte Caribbean Export van de gelegenheid gebruik om de aanstaande tweede editie van zijn Caribbean Investment Forum, gepland voor oktober 2022, aan te kondigen.

De heer Maharaj zei over het bezoek: “Uit de gesprekken bleek een duidelijke waardering voor de prioritaire gebieden van ons strategisch plan, die volledig in overeenstemming zijn met de doelstellingen van Saint Lucia. Ik ben verheugd over onze afspraken van drie dagen en we kijken ernaar uit om onze steun aan de particuliere sector van Saint Lucia te versterken.”

Als toegewijde organisatie die zich inzet voor de bevordering van handel en investeringen in het hele Caribische gebied, deelt Caribbean Export de visie dat het bedrijfsleven een vitale rol speelt in de economische groei van de regio. De organisatie is er trots op het voortouw te nemen bij het faciliteren van transformatieve investeringen, het ondersteunen van lokale bedrijven en het creëren van banen en kansen voor de bevolking van het Caribisch gebied.