Consultancy: Ontwerp en uitvoering van een capaciteitsopbouwprogramma ter verbetering van de klantervaring in het investeringsfacilitatie-ecosysteem in het Caribisch gebied

Achtergrond

Caribbean Export Development Agency (Caribbean Export) heeft subsidie ontvangen van de Caribbean Development Bank (CDB) voor het uitvoeren en implementeren van het Improving the Ease of Starting a Business in the Caribbean Project (GRANT NO. GA /REG). De algemene doelstelling van dit project is om de processen en procedures voor het starten van een bedrijf in de lenende lidstaten van de CDB te verbeteren door: Vermindering van het aantal procedures en de tijd om een bedrijf te starten door de oprichting van een virtuele one-stop shop voor bedrijfsregistratie; en een verbeterd vermogen om superieure klantenservice te leveren binnen het ecosysteem van het ondernemingsregister.

Doelstelling project

Het doel van de opdracht is het ontwerpen en uitvoeren van een programma voor capaciteitsopbouw voor de relevante instellingen binnen de publieke sector om de klantervaring in het ecosysteem voor investeringsfacilitering in de regio te verbeteren. De begunstigde entiteiten zijn onder meer de nationale ondernemingsregisters, de socialezekerheidsdiensten en de binnenlandse belastingdiensten die betrokken zijn bij het opstarten van een bedrijf in de begunstigde landen. Alle activiteiten, inclusief trainingen, vinden virtueel plaats.

Kwalificaties en ervaring

Key Expert Adviseur Bedrijfsontwikkeling

Postdoctorale kwalificaties in bedrijfskunde, marketing, economie, internationale handel, management, IT of aanverwante gebieden.

Ten minste vijf jaar relevante werkervaring op het gebied van bedrijfsadministratie en advisering op het gebied van klantenservice.

Geef voorbeelden van eerdere ervaring in ten minste twee relevante projecten en/of training over klanttevredenheid door de verwachtingen van de klant bij te stellen en de werkelijkheid te verbeteren. Het project moet de ontwikkeling van een handleiding of toolkit en een online informatiebron omvatten.

Ten minste vijf jaar ervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van een communicatiestrategie om klanten te informeren over veranderingen die worden doorgevoerd om de klantervaring te verbeteren.

Vaardigheid in computertoepassingen en e-businessoplossingen om instellingen te helpen hun dienstverlening te verbeteren.

Geschiktheid

Als adviesbureau:

  • wettelijk zijn opgericht of anderszins georganiseerd in een lidstaat van de CDB;
  • hun hoofdvestiging hebben in een lidstaat van de CDB en;
  • voor meer dan 50% in het bezit zijn van burgers en/of bonafide ingezetenen van lidstaten van de CDB of van een rechtspersoon die aan deze vereisten voldoet.
  • In het geval van bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid, zoals partnerschappen, of individuele consultants moeten de personen burgers of bonafide inwoners zijn van een CDB-lidstaat.

Vereiste documentatie

  1. Een technisch voorstel met een beschrijving van de aanpak, methodologie en tijdschema’s, samen met een curriculum vitae van de deelnemende medewerkers, waarin opleiding, training, certificeringen en gerelateerde werkervaring gedetailleerd worden beschreven.
  2. Een financieel voorstel dat het budget weergeeft voor de tijdige en effectieve implementatie van het technische voorstel. Deze moeten elektronisch worden gestuurd naar Phillip Jackson op: pjackson@carib-export.com met een kopie naar Damie Sinanan op dsinanan@carib-export.com.

De deadline voor inzendingen is 31 maart 2024 om 16:30 uur. Tijd Barbados (AST).

Download de volledige taakomschrijving.