Consultancy- Workshops energiebeheer (ISO 50001)

Gezien de structurele belemmeringen binnen het elektriciteitssysteem, de volatiliteit op de internationale energiemarkten en het toenemende belang van ESG voor het penetreren van internationale markten, heeft Caribbean Export capaciteitsopbouw op bedrijfsniveau aangemerkt als een geschikte manier om de energiekosten van de particuliere sector te verlagen en tegelijkertijd het concurrentievermogen te vergroten. Het Agentschap streeft er daarom naar het exportconcurrentievermogen van Cariforum-bedrijven te vergroten door maatregelen die innovatie en een groter gebruik van groene energiealternatieven ondersteunen.

Algemene doelstelling

Bedrijven in de particuliere sector in de Cariforum-landen beter in staat stellen hun bedrijfskosten te beheersen door efficiënter met energie om te gaan dankzij de toepassing van doeltreffende energiebeheersmethoden.

Specifieke doelstellingen

  • Ontwikkelen van opleidingsworkshop en opleidingsmateriaal over ISO 50001 (energiebeheer)
  • Opleidingen organiseren die bedrijven in staat stellen energie-efficiëntiestrategieën te ontwikkelen die de naleving van ISO 50001 ondersteunen.
  • specifieke gebieden voor verdere technische bijstand aanwijzen op basis van de verzamelde informatie over de behoeften van de bedrijven die een opleiding hebben gekregen.

Vereisten

Kwalificaties

  • Een postdoctorale graad als ingenieur (elektrotechniek of werktuigbouwkunde) of een aanverwante discipline, en met een achtergrond in energiebeheer, hernieuwbare energie, en in vraagstukken betreffende de uitvoering van duurzame energie.
  • Vloeiend in Engels.

Werkervaring

  • Ten minste 7 jaar relevante beroepservaring op het gebied van energiebeheer.
  • Bewezen ervaring met de implementatie van ISO 50001.
  • Ervaring met het verlenen van technische bijstand/capaciteitsopbouw aan bedrijven, bij voorkeur in de context van eilandstaten.

De vereiste documenten moeten uiterlijk op 20 juli 2022 worden ingediend.
– Technisch voorstel
• Financieel voorstel
– Curriculum vitae
Aangifteformulier

Voorstellen moeten per e-mail worden ingediend bij de heer Markson Gill, Adviseur, Concurrentievermogen en exportbevordering (mgill@carib-export.com), met een kopie aan Dr. Damie Sinanan, Manager, Concurrentievermogen en exportbevordering (dsinanan@carib-export.com).