Consultancy: Bijwerking van de capaciteitsopbouwopleiding van Caribbean Export voor KMO’s – Productiviteitsnetwerk (Pronet)

Caribbean Export introduceerde in 2012 het programma Productiviteitsnetwerk (ProNET), in samenwerking met de Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). In de loop der jaren heeft CE met tientallen nationale bedrijfsondersteunende organisaties in de hele CARIFORUM-regio samengewerkt om deze opleiding aan honderden kleine en middelgrote ondernemingen te geven.

ProNET is een programma voor de ontwikkeling van praktische vaardigheden voor kleine en middelgrote ondernemingen die hun concurrentievermogen willen verbeteren. Het programma is gebaseerd op de Experiential Learning Methodology: case study based en gedreven door praktijkvoorbeelden en opdrachten. Het is actiegericht door gebruik te maken van technieken zoals plenair groepswerk en gestructureerde leeroefeningen, discussie met open einde, brainstormsessies, en veldwerk. De methodologie van het ervaringsleren is gebaseerd op de vooronderstelling dat de deelnemers hun huidige ervaring delen door middel van oefeningen, aanvankelijk in kleine groepen, en vervolgens met de hele groep onder begeleiding van de facilitatoren.

In het tweede kwartaal van 2022 heeft het Agentschap een gerichte enquête gehouden onder de drie belangrijkste groepen begunstigden (kmo’s, ProNET-opleiders, nationale bedrijfsondersteunende organisaties) om na te gaan hoe nuttig de opleiding in de loop der jaren is geweest en of zij tien jaar na dato nog steeds relevant is en wat de cursusinhoud ervan is. Uit de antwoorden bleek dat er behoefte is aan opleiding voor het MKB in de regio, maar er zijn enkele opmerkelijke gebieden die voor verbetering vatbaar zijn.

Uit de enquête bleek dat er veel vraag is naar ProNET-cursussen zoals exportmarketing en kosten- en financieel beheer, maar dat deze cursussen moeten worden geactualiseerd om het concurrentievermogen van het MKB in een veranderende handelsomgeving te verbeteren. Nieuwe opleidingsgebieden op het gebied van innovatie en ontwikkeling van bedrijfsmodellen, e-handel en technologie, cyberveiligheid, bedrijfsherstel en continuïteit behoorden tot de vastgestelde nieuwe opleidingscursussen. Ook de noodzaak van een praktische component van het programma werd erkend.

Een actualisering van het opleidingsprogramma van ProNET zal het regionale midden- en kleinbedrijf de nodige instrumenten aanreiken om doeltreffend en concurrerend te kunnen opereren in een veranderende wereldeconomie.

Algemene doelstelling

De algemene doelstelling van het advies is de capaciteit van bedrijven in de particuliere sector in Cariforum-landen te vergroten door het opleidingsprogramma ProNET van Caribbean Export te actualiseren.

Begindatum en periode van uitvoering van de taken

Deze consultancy zal naar verwachting aanvangen op 3 augustus 2022 voor een periode van 4 maanden die eindigt op 30 november 2022.

Vereiste documentatie

– Technisch voorstel/conceptontwerp voor de levering van gevraagde diensten
– Financieel voorstel om te voldoen aan de omvang van de werkzaamheden
Formulier voor een verklaring van de aanvrager in punt 14

De vereiste documenten moeten uiterlijk op 24 juli 2022 om 16.00 uur AST worden ingediend bij mevrouw Natasha Edwin-Walcott, Senior Advisor – Competitiveness and Export Promotion op nwalcott@carib-export.com, met een kopie aan Dr. Damie Sinanan, Manager, Competitiveness and Export Promotion op dsinanan@carib-export.com.