Brochure met algemene informatie

Caribbean Export is het belangrijkste regionale agentschap voor de bevordering van handel en investeringen in de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS).

Wij zijn erop gericht de economische transformatie van het Caribisch gebied te versnellen en met de particuliere sector samen te werken om de uitvoer te vergroten, buitenlandse directe investeringen aan te trekken en zinvolle banen te scheppen.

Door middel van innovatieve, gerichte initiatieven ter bevordering van de groei van het Caribische bedrijfsleven werken wij samen met kleine bedrijven die exportpotentieel hebben of al exporteren om hun capaciteit en concurrentievermogen te vergroten en hun producten en diensten te exporteren.

Op die manier willen wij bijdragen aan de verwezenlijking van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) in de Caribische landen en bedrijven ondersteunen bij de overgang van nationale bedrijven naar regionale en uiteindelijk internationale bedrijven.

Landenprofielen van Agri-Invest

Deze publicatie geeft informatie over de landbouwsector en investeringsmogelijkheden voor elke CARICOM-lidstaat.

Investeren in de landbouwsector van CARICOM is investeren in de voedsel- en voedingszekerheid van de regio.

Jaarverslag 2021

Met de voortdurende steun van haar partners en in het bijzonder de steun van de Europese Unie, is Caribbean Export in staat geweest om onschatbaar ontwikkelingswerk voor de particuliere sector in de regio te ondernemen, waarbij kleine CARIFORUM-ondernemingen worden geholpen om concurrerender te worden en toegang te krijgen tot nieuwe markten.

Het Jaarverslag 2021-resultaten presenteert de resultaten, resultaten en impact die in het veld zijn bereikt.

De impact van de handelsovereenkomst tussen de EU en het VK op Caribische exporteurs

Het vertrek van het VK uit de EU-douane-unie en de eengemaakte markt heeft geleid tot nieuwe handelsuitdagingen langs driehoekige toeleveringsketens waar goederen de grens tussen de EU en het VK moeten passeren voordat ze aan de eindklanten worden geleverd. Dit heeft gevolgen voor zowel de leveringsketens van het Caribisch gebied naar het VK naar de EU als van het Caribisch gebied naar de EU naar het VK. Agrovoedingsproducten worden het zwaarst getroffen, aangezien deze producten worden geconfronteerd met de hoogste MFN-tarieven, strikte fytosanitaire invoercontroles en vaak commercieel gevoeliger zijn voor vertragingen bij de levering. Hoewel veel Caribische exportsectoren worden getroffen, lijken de zwaarst getroffen producten suiker, rum, groenten en fruit (inclusief bananen), visserijproducten en in mindere mate op cacao gebaseerde producten te zijn. De huidige regelingen hebben een onevenredig groot effect op kleine bedrijven dan op grotere exporteurs. Het is veelbetekenend dat beleidsinitiatieven aanpassingen in de particuliere sector kunnen vergemakkelijken en de uitdagingen waarmee Caribische exporteurs worden geconfronteerd, kunnen verminderen.

Industriële parken in de grenszone creëren

De oprichting van een industriepark in de grenszone op de grens tussen Haïti en de Dominicaanse Republiek ondersteunt de duurzame toegenomen economische activiteit en impact voor beide landen, inclusief het scheppen van banen. Deze publicatie kijkt naar investeringsmogelijkheden aan de grens tussen Haïti en Dominicaanse Republiek.

Kansen in de grenszone van Haïti-Dominicaanse Republiek

Beheerdersdemo

Deze publicatie geeft informatie over de landbouwsector en investeringsmogelijkheden voor elke CARICOM-lidstaat.

Investeren in de landbouwsector van CARICOM is investeren in de voedsel- en voedingszekerheid van de regio.

Uitvoeringsrapport 2017-2020

Deze publicatie belicht de activiteiten en initiatieven die worden uitgevoerd door Caribbean Export terwijl we ernaar streven om zaken op te bouwen en levens te transformeren voor een veerkrachtig Caribisch gebied.