Een gedurfd nieuw Caribisch gebied

Het Caribbean Export Development Agency werkt samen met zijn partners de Europese Unie, de regering van de Bahama’s, het CARICOM-secretariaat en de Caribische Ontwikkelingsbank om investeringsprojecten vooruit te helpen en transformatie te stimuleren. A Bold New Caribbean’ is de officiële publicatie van het 2023 Caribbean Investment Forum.

Jaarverslag 2022 over de resultaten

2022 was een jaar van groei voor Caribbean Export. Bij de hervatting van de programma-uitvoering heeft het Agentschap zich gericht op het verlenen van steun waar deze telt, direct bij bedrijven, op de markt en in partnerschap met organisaties die dezelfde visie en doelstellingen delen voor de ontwikkeling van de particuliere sector in het Caribisch gebied.

Het Jaarverslag over de resultaten presenteert ons werk in 2022.

Brochure met algemene informatie

Caribbean Export is het belangrijkste regionale agentschap voor de bevordering van handel en investeringen in de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS).

Wij zijn erop gericht de economische transformatie van het Caribisch gebied te versnellen en met de particuliere sector samen te werken om de uitvoer te vergroten, buitenlandse directe investeringen aan te trekken en zinvolle banen te scheppen.

Door middel van innovatieve, gerichte initiatieven ter bevordering van de groei van het Caribische bedrijfsleven werken wij samen met kleine bedrijven die exportpotentieel hebben of al exporteren om hun capaciteit en concurrentievermogen te vergroten en hun producten en diensten te exporteren.

Op die manier willen wij bijdragen aan de verwezenlijking van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) in de Caribische landen en bedrijven ondersteunen bij de overgang van nationale bedrijven naar regionale en uiteindelijk internationale bedrijven.