Opschalingssteun aan Suriname

Suriname – gelegen aan de noordoostkust van Zuid-Amerika, is een van de vijftien landen die deel uitmaken van CARIFORUM en was deze week de locatie voor ons executive team.

Onze uitvoerend directeur, Deodat Maharaj, heeft samen met Damie Sinanan, Manager voor concurrentievermogen en exportbevordering vergaderingen op hoog niveau gehouden met de minister van Buitenlandse Zaken, Internationale Zaken en Internationale Samenwerking – Min. Albert Ramchand Ramdin; de Min. van Financiën en Planning – Armand Achibersing en de minister van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie – Min. Saskia Walden (MBA, CFE) om de nieuwe strategische richting van het Agentschap te presenteren en relaties op te bouwen om de ontwikkeling van de particuliere sector in Suriname te ondersteunen.

From left: Damie Sinanan, Min. Walden and Deodat Maharaj

Caribbean Export heeft met financiering van de Europese Unie steun verleend aan Suriname. Sinds 2017 hebben zo’n 187 mensen uit Suriname deelgenomen aan Caribbean Export-activiteiten en tot nu toe is via onze verschillende subsidieprogramma’s meer dan US$147K aan bedrijven toegekend. Omdat we zaken willen opbouwen en levens willen transformeren voor een sterker Caribisch gebied, zijn investeringen een cruciale vereiste om onze visie te realiseren. Als zodanig is de facilitering van een Suriname Virtuele Investeringstop voorgesteld en deze staat wellicht binnenkort op de agenda.

Dr. Sinanan had ook een ontmoeting met verschillende belanghebbenden ter plaatse, waaronder De Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA), Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en het Suriname Business Development Centre in een poging om het bereik van onze interventies in de toekomst uit te breiden met meer Surinaamse bedrijven.

Caribbean Export blijft ijverig werken aan het versterken van onze relaties met belangrijke belanghebbenden en het bevorderen van nieuwe partnerschappen die ons dienstenportfolio kunnen uitbreiden om de ontwikkeling van de particuliere sector, de transformatie van onze economieën en het creëren van banen voor onze mensen te ondersteunen.