Caribbean Export begint aan baanbrekende handelsmissie naar West-Afrika, ter bevordering van zakelijke samenwerking en economische groei

  • Meer dan 15 Caribische bedrijven, bedrijfsondersteunende organisaties en bureaus voor investeringsbevordering nemen deel aan baanbrekende missie
  • Contingent voor contacten met tegenhangers in Ghana en Nigeria
  • Aandachtssectoren zijn hernieuwbare energie, landbouw en AgTech, en informatie- en communicatietechnologie (ICT) en financiële technologie.

In de periode 5-15 juni 2023 begint de Caribbean Export Development Agency (Caribbean Export) aan een historische missie naar geselecteerde Afrikaanse markten, met de nadruk op Ghana en Nigeria. Deze baanbrekende missie heeft tot doel de samenwerking te verdiepen, handel en investeringen te stimuleren en partnerschappen aan te gaan in de sectoren hernieuwbare energie, landbouw en AgTech, ICT en Fintech.

De missie, die begint in Accra, Ghana, heeft twee belangrijke doelstellingen. Ten eerste zal Caribbean Export zinvolle zakelijke contacten vergemakkelijken tussen particuliere ondernemingen in Ghana en een groep Caribische ondernemingen die zorgvuldig zijn geselecteerd na een open oproep tot het indienen van blijken van belangstelling en een evaluatieproces. Tot de deelnemende Caribische bedrijven behoren Baron Foods (Saint Lucia), CELLPAY Corporation (Haïti), Global Integrated FinTech Solutions (Barbados), GMcEnergy Ltd. (Jamaica), Sonover Inc. (Jamaica), Sonover Inc. (Grenada), Tijule Company Ltd (Jamaica) en Williams Solar (Barbados). Om het succes van deze onderneming te garanderen, heeft het agentschap de hulp ingeroepen van ervaren consultants met uitgebreide kennis van de lokale markt en het zakelijke ecosysteem.

Ten tweede erkent Caribbean Export het belang van een brede betrokkenheid van het bedrijfsleven. Naast het vergemakkelijken van handel en investeringen tussen de particuliere sector van het Cariforum en hun Afrikaanse tegenhangers, verwacht het Agentschap vruchtbare resultaten van dialogen tussen de overheidsinstanties van de regio en hun Afrikaanse tegenhangers. Om dit te vergemakkelijken zullen bedrijfsondersteunende organisaties, waaronder organisaties voor handelsbevordering en bureaus voor investeringsbevordering, een essentiële rol spelen in de missie.

Deodat Maharaj, Executive Director bij Caribbean Export Development Agency, benadrukte het immense potentieel voor handel tussen het Caribisch gebied en Afrika in verschillende sectoren, zoals landbouw en AgTech, FinTech, hernieuwbare energie, toerisme en creatieve industrieën. Hij verklaarde: “Onze landen bezitten waardevolle grondstoffen, unieke producten en diensten die kunnen voldoen aan de vraag van veeleisende consumenten in beide regio’s. Door systematische business-to-business samenwerking kunnen we robuuste waardeketens opzetten die onze hulpbronnen optimaliseren, ons marktaandeel vergroten en nieuwe kansen creëren voor onze mensen.”

Deze baanbrekende missie betekent het begin van een nieuw tijdperk van handels- en investeringssamenwerking tussen het Caribisch gebied en Afrika. Caribbean Export kijkt uit naar het aanhalen van de banden, het uitbreiden van de markttoegang en het ondersteunen van de creatie van een welvarende toekomst voor beide regio’s.