Consultancy: Ontwikkeling van een toepassing voor conferentie- en evenementenbeheer voor het Caribisch Investeringsforum

1. RELEVANTE ACHTERGROND

Het Caribbean Export Development Agency (Caribbean Export) zal in samenwerking met de regering van het Gemenebest van de Bahama’s, het CARICOM-secretariaat en andere belanghebbenden in oktober 2023 het tweede jaarlijkse Caribbean Investment Forum (CIF) op de Bahama’s organiseren.

De organisatie van het forum zal dienen om

 • Generate investment into priority sectors in the Caribbean;
 • Partnerschappen aangaan met belangrijke bedrijfsentiteiten, die in de loop der tijd kunnen worden voortgezet;
 • Het Caribisch gebied promoten als een plek voor investeringen; mogelijkheden/gebieden voor investeringen onder de aandacht brengen;
 • Breng succesvolle investeringen in het Caribisch gebied onder de aandacht;
 • Betrek potentiële investeerders en financieringsinstellingen bij het bespreken van hun interesse en vereisten om te investeren in de kansen;
 • Pitch specifieke ondernemingen aan specifieke investeerders;
 • Vergroot de inbreng van het Caribisch gebied in de wereldwijde zakengemeenschap door het creëren van links met tijdschriften, nieuwsbrieven en belangrijke beïnvloeders en netwerken in die samenleving; en
 • Werken aan het bereiken van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling gericht op geen armoede, geen honger, een goede gezondheid en welzijn, fatsoenlijk werk en economische groei, leven op het land en partnerschappen.


Net als de eerste editie van het CIF zal de editie van 2023 de presentatie behelzen van bankabele investeringsmogelijkheden in projecten en sectoren die een prioriteit zijn voor de regio, die met groene investeringen de overgang naar een GROENE en SMART-ere economie wil stimuleren. De prioritaire sectoren voor dit evenement zijn agribusiness (met de nadruk op AgTech), de groene economie, met inbegrip van hernieuwbare energie en logistiek & distributie, IT-diensten en transport. Het doel is voort te bouwen op de successen van het eerste evenement door de dialoog over de waardepropositie van de regio in de prioritaire sectoren en tussen investeerders en ondernemers in het Caribisch gebied voort te zetten.

To support the successful execution of the project and to realise project goals of attracting investment into the Caribbean, an investor lead generation firm is being sought to identify and confirm the participation of potential investors.

2. DOELSTELLING, DOEL EN VERWACHTE RESULTATEN

2.1 Algemene doelstelling
De algemene doelstelling van deze opdracht is het organiseren van een investeringsconferentie die investeerders moet laten zien welke investeringsmogelijkheden er zijn in het Caribisch gebied. Als vooraanstaand platform voor business-to-business contacten streeft dit evenement bovendien naar langetermijnpartnerschappen met mondiale spelers die zullen helpen bij het ondersteunen van de investeringspromotie van Caribbean Export.

2.2 Specifieke doelstellingen
Deze opdracht is specifiek gericht op het inhuren van de diensten van een conferentieplatformbedrijf om toegang te bieden tot een webgebaseerd conferentiebeheerplatform dat is aangepast aan de behoeften van het Caribisch Investeringsforum dat in oktober 2023 op de Bahama’s zal plaatsvinden.

2.3 Doel van het advies en verwachte resultaten
Een conferentiebeheersplatform met minimaal de volgende functies voor het Caribische Investeringsforum:

 • Registratie van minimaal 600 deelnemers en bijbehorende betalingsgateway die wereldwijd erkend is
 • Agenda bijeenkomst; afbeeldingen en profielen sprekers
 • Meerdere talen mogelijk (via gesloten ondertiteling)
 • Deelnemerslijst met mogelijkheid om individuele profielen op te bouwen
 • Zakelijke matchmaking, vergaderplanning en chatfunctie
 • Badges afdrukken voor inschrijvers op locatie (inclusief huur van apparatuur)
 • Downloadlink naar presentaties en on-demand bekijken van sessies
 • Enquête en feedback
 • Geautomatiseerde gebeurtenisherinneringen, prompts en pushmeldingen
 • Geautomatiseerd gegevensbeheer en analyse van gebeurtenissen
 • Marketing- en promotiemogelijkheden (mogelijkheid om logo’s te ontvangen)
 • Mobiel vriendelijk

3. Vereiste documentatie

De aanvrager moet technische en financiële voorstellen indienen in EUROS, samen met de voltooide Verklaringsformulier voor aanvragers aan Natasha Edwin Walcott, Senior Adviseur – Concurrentievermogen en Exportbevordering bij nwalcott@carib-export.com en een kopie aan Dr. Damie Sinanan, Manager, Concurrentievermogen en Exportbevordering bij dsinanan@carib-export.com uiterlijk om 16.30 uur AST op vrijdag 16 juni 2023.

Consultancy: Het verzekeren van de deelname van investeerders voor het Caribische Investeringsforum op de Bahama’s.

Relevante achtergrond

De Caribbean Export Development Agency (Caribbean Export) zal in samenwerking met de regering van het Gemenebest van de Bahama’s, CARICOM en andere belanghebbenden in oktober 2023 op de Bahama’s het tweede jaarlijkse Caribbean Investment Forum (CIF) organiseren.

De organisatie van het forum zal dienen om

 • Generate investment into priority sectors in the Caribbean;
 • Partnerschappen aangaan met belangrijke bedrijfsentiteiten, die in de loop der tijd kunnen worden voortgezet;
 • Promoot het Caribisch gebied als een plaats voor investeringen;
 • Kansen/gebieden voor investeringen onder de aandacht brengen;
 • Breng succesvolle investeringen in het Caribisch gebied onder de aandacht;
 • Betrek potentiële investeerders en financieringsinstellingen bij het bespreken van hun interesse en vereisten om te investeren in de kansen;
 • Pitch specifieke ondernemingen aan specifieke investeerders;
 • Vergroot de inbreng van het Caribisch gebied in de wereldwijde zakengemeenschap door het creëren van links met tijdschriften, nieuwsbrieven en belangrijke beïnvloeders en netwerken in die samenleving; en
 • Werken aan het bereiken van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling gericht op geen armoede, geen honger, een goede gezondheid en welzijn, fatsoenlijk werk en economische groei, leven op het land en partnerschappen.

Net als de eerste editie van het CIF zal de editie van 2023 de presentatie behelzen van bankabele investeringsmogelijkheden in projecten en sectoren die een prioriteit zijn voor de regio, die met groene investeringen de overgang naar een GROENE en SMART-ere economie wil stimuleren. De prioritaire sectoren voor dit evenement zijn agribusiness (met de nadruk op AgTech), de groene economie, met inbegrip van hernieuwbare energie en logistiek & distributie, IT-diensten en transport. Het doel is voort te bouwen op de successen van het eerste evenement door de dialoog over de waardepropositie van de regio in de prioritaire sectoren en tussen investeerders en ondernemers in het Caribisch gebied voort te zetten.

To support the successful execution of the project and to realise project goals of attracting investment into the Caribbean, an investor lead generation firm is being sought to identify and confirm the participation of potential investors.

Algemene doelstelling

De algemene doelstelling van deze opdracht is het genereren en bevestigen van gekwalificeerde investeerdersleads en het plannen van zakelijke bijeenkomsten voor het Caribbean Investment Forum op de Bahama’s. Met dit advies wordt ook gestreefd naar langetermijnpartnerschappen met mondiale spelers die de investeringsbevordering van Caribbean Export zullen ondersteunen.

3. Eisen

3.1 Werkervaring

 • Aantoonbare ervaring met het genereren van investeerdersleads, het prekwalificeren van investeerders en het verzekeren van de deelname van potentiële investeerders aan bijeenkomsten en evenementen om investeringsmogelijkheden te bespreken (toon aan dat u in de afgelopen drie jaar ten minste twee keer investeerdersleads hebt gegenereerd);
 • Aantoonbare ervaring met marketing en public relations, met bijzondere aandacht voor locatiemarketing en het gebruik van sociale media om investeerders aan te trekken; en
 • Ervaring met werken in of met het Caribisch gebied en in het bijzonder met de agentschappen voor investeringsbevordering in de regio strekt tot aanbeveling.

3.2 Vereiste documentatie

De aanvrager moet de technische en financiële voorstellen in EUROS indienen, samen met het ingevulde formulier “Verklaring van de aanvrager aan mevrouw Natasha Edwin Walcott, Senior Advisor – Competitiveness and Export Promotion op nwalcott@carib-export.com met een kopie aan Dr. Damie Sinanan, Manager, Competitiveness and Export Promotion op dsinanan@carib-export.com uiterlijk op vrijdag 12 mei 2023 om 16.30 uur AST.

Adviesdiensten: Schrijver van inhoud in het Spaans

De Caribbean Export Development Agency (Caribbean Export) voert het onderdeel “Handel en particuliere sector” uit van het binationaal samenwerkingsprogramma Haïti – Dominicaanse Republiek, in het kader van het 11e Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) van de Europese Unie. Het Haïti-Dominicaanse Republiek Value Chain Project is een onderdeel van dit programma en richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van de in beide landen geproduceerde goederen en het concurrentievermogen van ondernemingen, met speciale aandacht voor cacao/chocolade; Etherische oliën/cosmetica; en Handwerk/Mode/Accessoires/Sieraden waardeketen.

In totaal werden vijfentwintig (25) bedrijven in Haïti en de DR geïdentificeerd om deel uit te maken van het waardeketenproject en voor elk daarvan werd een individuele strategie/een gedetailleerd actieplan opgesteld om de kwaliteit en het internationale concurrentievermogen te verbeteren, met inbegrip van mogelijke samenwerking met andere internationale instellingen.

Nu het programma ten einde loopt, wil Caribbean Export de deelnemende bedrijven op de Caribbean Export blog en social media kanalen onder de aandacht brengen om het programma en de resultaten en impact ervan onder de aandacht te brengen.

Doelstelling

De algemene doelstelling van de Consultancy is het contracteren van de diensten van een creatieve inhoudsschrijver om boeiende artikelen te ontwikkelen waarin begunstigden van het Binationale Programma aan bod komen voor de Caribbean Export blog.

Werkterrein

 1. In totaal vijf (5) artikelen van elk 700-900 woorden met de volgende begunstigden:
  • CONACADO, Yamasá, Dominicaanse Republiek
  • Producciones PSI, Montenegro, Dominicaanse Republiek
  • Laboratorios MK, Santo Domingo Oeste, Dominicaanse Republiek
  • Laboratorios Capilo Español, Santo Domingo Oeste, Dominicaanse Republiek.
  • Fatima Polanco Juweelontwerpster, Santo Domingo, Dominicaanse Republiek
 2. Fotoalbum met minstens 15 foto’s van hoge kwaliteit (per rubriek/artikel).

Indieningstermijn

Alle vereiste documentatie in artikel 8.3 (volledige taakomschrijving) moet vóór 16.00 uur worden ingediend. AST, 12 mei 2023. Alle inzendingen moeten worden gestuurd naar: Romily Thevenin op rthevenin@carib-export.com

Consultancy: Communicatie voor het Caribisch Investeringsforum op de Bahama’s

1. Relevante achtergrond

De Caribbean Export Development Agency (Caribbean Export) zal in samenwerking met de Europese Unie, de regering van het Gemenebest van de Bahama’s en het CARICOM-secretariaat in oktober 2023 op de Bahama’s het Caribbean Investment Forum (CIF) organiseren.

De organisatie van het forum zal dienen om

 • Generate investment into priority sectors in the Caribbean;
 • Partnerschappen aangaan met belangrijke bedrijfsentiteiten, die in de loop der tijd kunnen worden voortgezet;
 • Promoot het Caribisch gebied als een plaats voor investeringen;
 • Kansen/gebieden voor investeringen onder de aandacht brengen;
 • Breng succesvolle investeringen in het Caribisch gebied onder de aandacht;
 • Potentiële investeerders en financieringsinstellingen betrekken bij hun belangstelling en eisen om in de mogelijkheden te investeren;
 • Pitch specifieke ondernemingen aan specifieke investeerders;
 • De aanwezigheid van het Caribisch gebied in de mondiale zakenwereld vergroten door contacten te leggen met tijdschriften, nieuwsbrieven, belangrijke beïnvloeders en netwerken; en
 • Werken aan het bereiken van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling gericht op geen armoede, geen honger, een goede gezondheid en welzijn, fatsoenlijk werk en economische groei, leven op het land en partnerschappen.

De nadruk bij dit evenement zal liggen op het presenteren van bankabele investeringsmogelijkheden in projecten en sectoren die een prioriteit zijn voor de regio nu deze herstelt van de COVID-19 pandemie en tracht de overgang naar een GROEN- en SMART-ere economie te versnellen.

Tot de prioritaire sectoren behoren de agribusiness (met de nadruk op AgTech), IT-diensten (digitalisering/digitale economie), de blauwe economie, de groene economie (inclusief hernieuwbare energie) en logistiek en vervoer, om er maar een paar te noemen.

Ter ondersteuning van de effectieve uitvoering van dit evenement is een ervaren marketing- en communicatiebureau nodig voor de productie van het Caribbean Investment Forum – Bahama’s, inclusief de ontwikkeling van de communicatiestrategie ter ondersteuning van de deelname aan het evenement.

2. Algemene doelstelling

De algemene doelstelling van het adviesbureau is het bevorderen van het Caribisch Investeringsforum door het evenement op de internationale markt meer bekendheid te geven via doeltreffende marketing en public relations.

3. Eisen

3.1 Werkervaring

 • Aantoonbare ervaring met het beheer van evenementen met een hoog profiel, met inbegrip van communicatie (geef enig bewijs van ten minste 3 evenementen die in de afgelopen 8 jaar zijn uitgevoerd);
 • Aantoonbare ervaring met het implementeren van websites voor evenementen (geef enig bewijs van ten minste 3 evenementen die in de afgelopen 8 jaar zijn uitgevoerd);
 • Aantoonbare ervaring met het maken van evenementenmateriaal;
 • Aantoonbare ervaring met locatiemarketing;
 • Ervaring met en in het Caribisch gebied is een pluspunt.

3.2 Vereiste documentatie

 • De aanvrager moet het technische en financiële voorstel samen met het ingevulde formulier voor de verklaring van de aanvrager uiterlijk op 11 mei 2023 om 9.00 uur AST indienen bij mevrouw JoEllen Laryea, Manager (Ag) – Partnerships, Advocacy and Reporting op jlaryea@carib-export.com en een kopie sturen naar dbrathwaite@carib-export.com.

Uitnodiging om deel te nemen aan de missie van de Caribbean Export Development Agency naar Accra Ghana

Het Caribbean Export Development Agency nodigt geïnteresseerde Cariforum-kmo’s uit om hun aanvragen in te dienen voor deelname aan een handels- en investeringsmissie naar Accra Ghana die gepland staat voor 5-9 juni 2023.

Doelstellingen

Het doel van de missie is de mogelijkheden voor handel, investeringen en samenwerking tussen de landen van het Caribisch Forum (CARIFORUM) en Ghana te onderzoeken.

In het bijzonder zal de missie streven naar:

 1. Identificatie van mogelijke partnerschappen voor gezamenlijke activiteiten ter bevordering van handel en investeringen tussen de Cariforum-landen en Ghana.
 2. Vergemakkelijken van ontmoetingen tussen ondernemingen uit het Cariforum en de particuliere sector in Ghana in bepaalde sectoren.

De sectoren waarop deze activiteit gericht is, zijn:

 1. Hernieuwbare energie;
 2. landbouw en landbouwtechnologie (AgTech); en
 3. Informatie Communicatie Technologie (ICT) inclusief Financiële Technologie (Fintech).

Om voor deze missie in aanmerking te komen, moet u het volledige document hieronder downloaden en de Blijk van belangstelling vóór 12 april 2023 ‘s middags invullen. Voor antwoorden op vragen kunt u een e-mail sturen naar africamission[@]carib-export.com.

Consultancy: Ghana en Nigeria Ondersteuning van handels- en investeringsmissies – Business Matchmaking en logistiek

Caribbean Export heeft de taak op zich genomen om de ontwikkeling van de Caribische particuliere sector te stimuleren door relaties te smeden met belangrijke partners op de markt in Ghana en Nigeria, zowel particulier als publiek, door de overdracht van kennis en technologie en de uitwisseling van beste praktijken te vergemakkelijken. Bijgevolg zal Caribbean Export een kleine delegatie van KMO’s en bedrijfs-/investeringsondersteunende organisaties uit de regio leiden om aan dit programma deel te nemen. De data voor het programma zijn als volgt: Accra Ghana, 5-10 juni; Lagos Nigeria, 11-15 juni, 2023.

2. DOELSTELLING, DOEL EN VERWACHTE RESULTATEN

De algemene doelstelling van het advies is het verkennen van mogelijkheden voor handel, investeringen en samenwerking tussen de Cariforum-landen enerzijds en Ghana en Nigeria anderzijds.

2.2 Specifieke doelstellingen

De specifieke doelstellingen van de Consultancy zijn:

 1. Ontdek de mogelijkheden voor handel, investeringen en samenwerking tussen de Cariforum-landen en Ghana en Nigeria tijdens deze inaugurele missie van Caribbean Export.
 2. Identificatie van gebieden voor handel, investeringen en samenwerking in 3 doelsectoren:
  • duurzame energie
  • landbouw en AgTech,
  • ICT inclusief fintech
 3. Zorgen voor deelname van bedrijven uit de particuliere sector, organisaties, bureaus voor bedrijfsondersteuning, bureaus ter bevordering van investeringen en andere brancheorganisaties, alsmede gekwalificeerde investeerders uit Ghana en Nigeria, voor een schema van zakelijke bijeenkomsten met deelnemers uit het Caribisch gebied.
 4. Zorgen voor partnerschappen met het oog op memoranda van overeenstemming (MOU’s) tussen belangrijke publieke en particuliere belanghebbenden in het Caribisch gebied en Afrika.
 5. partnerschappen te sluiten voor gezamenlijke activiteiten ter bevordering van handel en investeringen tussen beide regio’s.
 6. Zorgen voor inzet en deelname van Afrikaanse tegenhangers aan een wederzijdse handels- en investeringsmissie in het Cariforum – het Caribisch Investeringsforum 2023, gepland voor oktober 2023 op de Bahama’s.
 7. Assisteren bij het afronden van logistieke regelingen, zoals de coördinatie van vergaderingen.

2.3 Doel van het advies en verwachte resultaten

Het doel voor dit advies is ten minste 40 bevestigde zakelijke matchmaking-bijeenkomsten, als volgt verdeeld:

 • 20 investeerders en particuliere bedrijven in doelsectoren in Accra Ghana;
 • 10 bedrijfsondersteunende organisaties, bureaus ter bevordering van investeringen, kamers van koophandel en brancheorganisaties, waaronder 3 partnerschapsovereenkomsten in Accra Ghana;
 • 10 bedrijfsondersteunende organisaties, bureaus ter bevordering van investeringen, kamers van koophandel en industriële verenigingen, waaronder 3 partnerschapsovereenkomsten in Lagos Nigeria.

De verwachte resultaten omvatten een robuust business-to-business-programma dat de vooruitzichten op meer zakelijke en handelsmogelijkheden zal verbeteren; het inzicht in het zakendoen in de twee regio’s zal vergroten; KMO’s in het Cariforum zullen in aanraking komen met beste praktijken en leren van hun Afrikaanse tegenhangers; en de handelscorridor tussen Afrika en het Caribisch gebied zal in bepaalde sectoren worden geopend.

3. TOEPASSINGSGEBIED

Van de consultant worden de volgende resultaten verwacht:

 • Business matchmaking: Het identificeren, bevestigen en profileren van ten minste 20 gekwalificeerde bedrijven en investeerders in Accra Ghana, en het plannen van ontmoetingen met Cariforum-deelnemers als onderdeel van het programma voor business matchmaking. (Er zij op gewezen dat het Cariforum-MKB in de drie genoemde sectoren alleen in Accra Ghana aan de missie zal deelnemen, terwijl de rest van de delegatie zich naar Lagos Nigeria zal begeven).
 • Ontwikkeling van partnerschappen: Ondersteuning bij het zoeken naar en verkrijgen van 10 partners voor de bevordering van bedrijven en investeringen (organisaties ter ondersteuning van bedrijven, bureaus ter bevordering van investeringen, kamers van koophandel en brancheorganisaties) voor deelname aan een matchmaking-programma met soortgelijke bureaus uit het Cariforum, op elk van de twee locaties, waarvan er 6 hebben geleid tot ondertekende convenanten. Deze partnerschappen kunnen onder meer bestaan uit kamers van koophandel, organisaties van de particuliere sector en andere bureaus ter bevordering van het bedrijfsleven/investeringen die zich richten op de internationalisering van hun lokale bedrijven.
 • Coördinatie van evenementen op beide markten: Ondersteuning en begeleiding bieden aan Caribbean Export bij de coördinatie van de missie op beide locaties, inclusief conferentiefaciliteit en bijbehorende agenda, inclusief welkomstreceptie en zakelijke agenda, accommodatie en logistiek/transport etc. voor eventuele bezoeken ter plaatse. De volledige reikwijdte van de te leveren prestaties zal in overleg met Caribbean Export worden vastgesteld.
 • Feedback na het evenement: Levering van een eindverslag met feedback over het genereren van leads en partnerschappen en geplande bijeenkomsten, met aanbevelingen voor toekomstig werk.

4. VEREISTE DOCUMENTATIE

De aanvrager moet zijn technische en financiële voorstellen in EUROS indienen, samen met het ingevulde formulier voor de verklaring van de aanvrager, bij mevrouw Natasha Edwin Walcott, Senior Advisor Competitiveness and Export Promotion op nwalcott@carib-export.com, met een kopie voor Dr. Damie Sinanan, Manager Competitiveness and Export Promotion op dsinanan@carib-export.com, uiterlijk op vrijdag 7 april 2023 om 16.30 uur AST.

Aanbesteding: Oproep tot het indienen van offertes voor apparatuur voor Recursos Globales

Caribbean Export Development Agency (Caribbean Export) is door de regeringen van de Dominicaanse Republiek, Haïti en de Europese Unie belast met de uitvoering van het onderdeel “Handel en particuliere sector” van het binationaal samenwerkingsprogramma Haïti-Dominicaanse Republiek, in het kader van het elfde (11e) Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) FED/2018/399-379.

De algemene doelstelling van dit programma is “de economische en commerciële samenwerking tussen Haïti en de Dominicaanse Republiek op duurzame wijze te versterken en initiatieven te ondersteunen die de huidige onevenwichtigheden op lange termijn kunnen verminderen en de armoede kunnen terugdringen”.

Deze oproep tot het indienen van voorstellen maakt deel uit van de activiteiten ter ondersteuning van de uitbreiding van het Dominicaanse bedrijf Recursos Globales.

Caribbean Export is op zoek naar geschikte leveranciers in de Dominicaanse Republiek om een offerte in te dienen voor de levering van apparatuur.

De uiterste datum voor het indienen van offertes is 7 april 2023. Bekijk het onderstaande document en stuur uw voorstel naar mevrouw Ileana Tejada via itejada[at]carib-export.com .

Consultancy: Partnerships Officer

Caribbean Export Development Agency (Caribbean Export/het agentschap) is het enige regionale export- en
Agentschap voor de bevordering van investeringen in de ACS-staten. Caribbean Export was
opgericht bij een intergouvernementele overeenkomst, ondertekend door de 15 staten van het Caribisch Forum
(CARIFORUM), namelijk: Antigua en Barbuda, De Bahama’s, Barbados, Belize, Dominica, Dominicaanse
Republiek, Haïti, Grenada, Guyana, Jamaica, Saint Lucia, St. Kitts en Nevis, St. Vincent en de Grenadines,
Suriname en Trinidad en Tobago. Caribbean Export heeft een hoofdkantoor in Barbados en een subregionaal
kantoor in de Dominicaanse Republiek. Momenteel werkt het Agentschap ook met een programmabureau in Portau-Prince, Haïti.

De missie van Caribbean Export is om het concurrentievermogen van de Caribische landen te vergroten door kwaliteit te leveren.
exportontwikkeling en diensten ter bevordering van handel en investeringen door middel van een doeltreffend programma
uitvoering en strategische allianties met ontwikkelingspartners. Sinds het begin is de primaire bron van
financiering was het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF). In de periode 2017-2023 is het Agentschap
uitvoering van een werkprogramma met financiering uit het 11e EOF voor de regionale ontwikkeling van de particuliere sector
programma (RPSDP). Bovendien voert Caribbean Export in de periode 2018-2023 de 11e
EOF-onderdeel Handel en particuliere sector van de bilaterale samenwerking tussen Haïti en de Dominicaanse Republiek
Programma. Het Agentschap ontvangt bijdragen van de vijftien (15) Cariforum-staten in het kader van het
Overeenkomst tot oprichting van Caribische Export met als belangrijkste financiële partner de Europese Unie,
samen met de Caribische Ontwikkelingsbank, de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, Tecnalia en Enterprise
Frankrijk onder andere.

Een kritieke factor voor het toekomstige succes van Caribbean Export zal zijn vermogen om waardevolle en duurzame
partnerschappen met belangrijke belanghebbenden. Dit vereist de consolidatie van bestaande partnerschappen en de
het creëren van nieuwe.

Tegen deze achtergrond zoekt Caribbean Export de diensten van een Partnership Officer
Consultant, voor een periode van zes maanden op fulltime basis, die zal helpen bij het identificeren van en toegang krijgen tot fondsen van
traditionele en niet-traditionele bronnen die het Agentschap in staat zullen stellen duurzame actie te ondernemen om zijn
mandaat.

Doelstelling

Het doel van deze opdracht is het Caribisch Agentschap voor exportontwikkeling te helpen bij het mobiliseren van financiering
en nieuwe relaties en partners te smeden door mogelijke kansen te onderzoeken, projecten te ontwikkelen
voorstellen/conceptnota’s en het schrijven van voorstellen voor donorfinanciering.

Inzending

Belangstellenden moeten uiterlijk op 3 april 2023 om 16.30 uur AST een offerte indienen voor de in EUROS omschreven werkzaamheden, samen met het ingevulde formulier voor de verklaring van de aanvrager, het curriculum vitae en twee (2) referenties, bij mevrouw JoEllen Laryea – Manager (Ag), Partnerships, Advocacy and Reporting.

Aanbesteding: Industriële machines en uitrusting voor het BiNational-project ter ondersteuning van de Haïtiaanse onderneming Savons des Iles

Caribbean Export Development Agency (Caribbean Export) is door de regeringen van de Dominicaanse Republiek, Haïti en de Europese Unie belast met de uitvoering van het onderdeel “Handel en particuliere sector” van het binationaal samenwerkingsprogramma Haïti-Dominicaanse Republiek, in het kader van het elfde (11e) Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) FED/2018/399-379. De algemene doelstelling van dit programma is “de economische en commerciële samenwerking tussen Haïti en de Dominicaanse Republiek op duurzame wijze te versterken en initiatieven te ondersteunen die de huidige onevenwichtigheden op lange termijn kunnen verminderen en de armoede kunnen terugdringen”.

Deze oproep maakt deel uit van de activiteiten ter ondersteuning van de expansie van het bedrijf Savons des Iles uit Haïti.

Caribbean Export is op zoek naar geschikte leveranciers in Haïti om een Proforma in te dienen:

 • Garantietijd
 • Levertijd
 • Betalingsvoorwaarden
 • Detail van de technische specificaties van de apparatuur
 • Dit omvat de levering van de apparatuur op de locatie van de begunstigde onderneming, de installatie en het opstarten van de apparatuur.
 • Te betalen bedrag in USD.

De uiterste datum voor het verzenden van uw Proforma is 3 april 2023. Bekijk de onderstaande documenten en stuur uw voorstel naar mevrouw Ileana Tejada op het volgende adres: itejada[at]carib-export.com , onder vermelding van “Equipment for Savons des Iles”.

Consultancy: Technische bijstand voor de onderneming Laboratorio MK SRL

In het kader van het bi-nationale programma van het 11e EOF werkt Caribbean Export samen met zijn bi-nationale partners aan de ontwikkeling van een bi-nationale waardeketenstrategie voor de sector essentiële oliën en cosmetica in Haïti en de Dominicaanse Republiek om het exportpotentieel van beide landen te maximaliseren.

Als onderdeel van de strategie werden acht (8) begunstigden uit de sector in Haïti en de DR geïdentificeerd (vier (4) uit elk land), die deel zullen uitmaken van het waardeketenproject en voor elk daarvan werd een individuele strategie/een gedetailleerd actieplan opgesteld ter verbetering van de kwaliteit en het internationale concurrentievermogen, met inbegrip van mogelijke samenwerking met andere internationale instellingen.

Daarom is Caribbean Export begonnen met de uitvoering van de individuele strategieën en actieplannen voor de begunstigde bedrijven van het project.

Dit advies is ontwikkeld als antwoord op een onmiddellijke behoefte van de begunstigde onderneming LABORATORIO MK SRL.

Doelstelling

Het doel van dit advies is het inhuren van de diensten van een consultant(s) die een Destination Market Research and Export Plan zullen opstellen gericht op het aantrekken van nieuwe klanten en distributeurs voor haarcosmetica op de markten van: Florida, Lawrence, Providence, Boston en Puerto Rico, voor het bedrijf Laboratorio MK SRL.

De consultant(s) moet(en) op participatieve wijze een plan ontwikkelen voor marktonderzoek en export van bestemmingen, afgestemd op de strategische lijnen, de actiegebieden van Laboratorio MK SRL, en gericht op het aantrekken van nieuwe klanten en distributeurs voor cosmetische haarvaten op de markten van: Florida, Lawrence, Providence, Boston en Puerto Rico. Ook de capaciteiten van het technische team van het bedrijf voor de uitvoering van het uitvoerplan versterken. Belangstellenden wordt verzocht de volledige taakomschrijving te lezen en een technisch en financieel voorstel elektronisch in te dienen bij Ileana Tejada, Senior Advisor – Private Sector Development & IP op itejada@carib-export.com.

De deadline voor inzendingen is 31 maart 2023, 17.00 uur (plaatselijke tijd Dominicaanse Republiek).

De werktaal van dit adviesbureau is Spaans; daarom zijn de TEM’s alleen in het Spaans beschikbaar.

Aanbesteding: Specificaties voor industriële machines en uitrusting voor het BiNationale project ter ondersteuning van de waardeketen van essentiële oliën en cosmetica.

Caribbean Export Development Agency (Caribbean Export) is door de regeringen van de Dominicaanse Republiek, Haïti en de Europese Unie belast met de uitvoering van het onderdeel “Handel en particuliere sector” van het binationaal samenwerkingsprogramma Haïti-Dominicaanse Republiek, in het kader van het elfde (11e) Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) FED/2018/399-379. De algemene doelstelling van dit programma is “de economische en commerciële samenwerking tussen Haïti en de Dominicaanse Republiek op duurzame wijze te versterken en initiatieven te ondersteunen die de huidige onevenwichtigheden op lange termijn kunnen verminderen en de armoede kunnen terugdringen”.

In die zin maakt deze oproep tot het indienen van voorstellen deel uit van de activiteiten die met het bedrijf Savons des Iles uit Haïti zijn overeengekomen in de overeenkomst die met Caribbean Export is ondertekend, om de uitbreiding van hun markt en hun verkoop te ondersteunen.

Caribbean Export is op zoek naar geschikte leveranciers in Haïti om een Proforma in te dienen.

De Proforma moet het volgende vermelden:

 1. Garantietijd
 2. Levertijd
 3. Betalingsvoorwaarden
 4. Detail van de technische specificaties van de apparatuur
 5. Dit omvat de levering van de apparatuur op de locatie van de begunstigde onderneming, de installatie en het opstarten van de apparatuur.
 6. Te betalen bedrag in USD.

De uiterste datum voor het verzenden van uw Proforma is 20 maart 2023. Bekijk de onderstaande documenten en stuur uw voorstel naar mevrouw Ileana Tejada op het volgende adres: itejada[at]carib-export.com , onder vermelding van “Equipment for Savos des Iles”.

EOI: AGROALIMENTARIA 2023

Caribbean Export Development Agency (Caribbean Export) zal in het kader van het Regional Private Sector Development Programme (RPSDP), gefinancierd door het 11e Europees Ontwikkelingsfonds (EOF), bijstand verlenen aan Caricom-bedrijven die belangstelling hebben voor deelname aan Agroalimentaria 2023.

Agroalimentaria, dat erkend wordt als een van de belangrijkste beurzen voor de voedingsindustrie in het Caribisch gebied, biedt voedsel-, tabaks- en drankbedrijven een unieke gelegenheid om hun producten aan internationale kopers te presenteren. De 8e editie van Agroalimentaria wordt gehouden van 31 mei tot 3 juni 2023 in het Dominican Fiesta Hotel & Convention Center in Santo Domingo, Dominicaanse Republiek en wordt georganiseerd door de Dominicaanse Agroindustriële Raad (JAD) en het Dominicaanse bureau voor handels- en investeringsbevordering ProDominicana.

De producten zullen worden tentoongesteld per thematisch gebied:

 • Biologisch en eerlijke handel
 • Gourmet
 • Gezondheid en Welzijn
 • Technologie en diensten
 • Leveranciers van de agro-industrie

Aan de vorige editie van 2019 namen 135 exposanten deel, 165 internationale kopers bezochten de show, er werden meer dan 2.200 matchmaking-sessies gehouden; en er werd meer dan 350 miljoen dollar aan onderhandelde verkopen gerapporteerd. Voor meer informatie over Agroalimentaria 2023 kunt u terecht op: http://agroalimentaria.com.do/.

Voor deze activiteit zal Caribbean Export de bedrijven ondersteunen met het volgende:

 • Tentoonstellingsruimte in het CE-paviljoen,
 • Evenement registratie,
 • Standontwerp en inrichting
 • Deelname aan alle activiteiten tijdens het evenement zoals B2B meeting en aanwezigheid op het speciaal ontworpen gastronomisch evenement,
 • Retourvlucht naar en van Santo Domingo, Dominicaanse Republiek via de meest directe en economische route voor één vertegenwoordiger van elk deelnemend bedrijf.

Deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun accommodatie, maaltijden, grondvervoer, verzending van monsters en alle andere bijbehorende kosten.

Toelatingseisen

 • Het bedrijf moet geregistreerd zijn en actief zijn in de CARICOM-landen.
 • Firma moet minimaal 2 jaar in bedrijf zijn
 • Het bedrijf moet exportpotentieel kunnen aantonen of een bestaande exporteur zijn
 • Bedrijf moet voldoen aan relevante internationale normen, kwaliteitsregistratie en/of technische certificeringsnormen (bijv. HACCP, FSMA, ISO enz.)
 • Het bedrijf moet de capaciteit hebben en in staat zijn de exportorders die door deelname aan de beurs worden gegenereerd, te honoreren.

De aanvraagprocedure verloopt in 2 fasen:

Fase 1: Geïnteresseerde bedrijven moeten uiterlijk om 16.00 uur een blijk van belangstelling indienen. AST (DR tijd) op 17 maart 2023.

Fase 2: Geselecteerde aanvragers moeten de “Diagnostic Tool Assessment” van Caribbean Export voltooien. Deze online tool beoordeelt bedrijven op vier (4) pijlers (Management, Productie, Financiën en Marketing) om hun huidige capaciteit te bepalen om te profiteren van kansen die op de beurs kunnen worden gepresenteerd.

De aanvragen worden beoordeeld door Caribbean Export en het selectiecomité. Succesvolle deelnemers krijgen uiterlijk 31 maart 2023 bericht.

Het indienen van het aanmeldingsformulier is geen garantie voor deelname. Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren worden in overweging genomen en beoordeeld op geschiktheid.

De verstrekte informatie zal strikt vertrouwelijk worden behandeld en zal worden gebruikt om het beoordelings- en selectieproces te vergemakkelijken, relevante B2B-vergaderingen te organiseren en te helpen bij onze monitoring- en evaluatieactiviteiten.

Download en vul het aanvraagformulier in en stuur alle vereiste documenten uiterlijk op 17 maart 2023 om 16.00 uur naar Romily Thevenin – Communications & Research Officer op[at]carib-export.com.