PARTNER OPPORTUNITY: Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling voor AHFS beoordeling van testlaboratoria


PROJECT SANITAIRE EN FYTOSANITAIRE MAATREGELEN (SPS)

Versterking van de laboratoria voor landbouwgezondheid en voedselveiligheid in de Cariforum-landen met het oog op een betere handel: BASISSTUDIE

DOELSTELLINGEN VAN HET ADVIES
Het advies heeft tot doel: i) te bepalen welke tests vereist zijn voor de handel in landbouwgrondstoffen (plantaardige en
dierlijke producten, vers en verwerkt) op de lokale, regionale en internationale markten en ii) de beoordeling van de
vermogen en capaciteit van nationale en regionale laboratoria om deze vereiste tests te verrichten.

VEREISTE KWALIFICATIES/ERVARING
₋ Hoger universitair diploma (master of gelijkwaardig) in natuurwetenschappen, toegepaste wetenschappen of een van de volgende opleidingen
ander gerelateerd gebied. Een universitair diploma van het eerste niveau met een relevante combinatie van beroepsopleidingen,
diploma’s en ervaring kunnen worden aanvaard in plaats van het universitaire diploma.
₋ Werkervaring/kennis in inspectie/laboratoriumtests/ certificering; totale kwaliteit
Beheer en accreditatie.
₋ Kennis van regionale en internationale handelseisen met betrekking tot het testen van landbouwproducten
producten.
₋ Uitstekende technische vaardigheden en vaardigheden voor het schrijven van verslagen.
₋ Werkervaring in de Cariforum-regio.
₋ Uitstekende Engelse taalvaardigheden en goede communicatieve en facilitaire vaardigheden.
₋ Kennis van het Spaans en/of Frans is een pluspunt.
₋ Computervaardigheden en het vermogen om effectief gebruik te maken van kantoorapparatuur, IT-instrumenten.
₋ Kennis van en ervaring met het gebruik van e-platforms voor de uitvoering van acties virtueel bv. vergaderingen,
workshops.

Zie de volledige referentietermijn hieronder.

TOR: Bouw- en ontwerpdiensten voor standhouderscabine – Salon du Chocolat Paris Trade Show 2022

Relevante achtergrond

Caribbean Export Development Agency (Caribbean Export) is door de regeringen van de Dominicaanse Republiek, Haïti en de Europese Unie belast met de uitvoering van het onderdeel “Handel en particuliere sector” van het binationaal samenwerkingsprogramma Haïti-Dominicaanse Republiek in het kader van het elfde Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) FED/2018/399-379. Dit onderdeel heeft tot doel het algemene ondernemings- en investeringsklimaat van Haïti en de Dominicaanse Republiek en de internationale perceptie en het imago van beide landen te verbeteren.

Het programma heeft drie (3) hoofddoelstellingen:

 1. De bevordering van een meer evenwichtige en formele handel tussen Haïti en de Dominicaanse Republiek;
 2. De kwaliteit van de in beide landen geproduceerde goederen en het concurrentievermogen van de ondernemingen worden verbeterd met speciale aandacht voor drie (3) waardeketens: Cacao/Chocolade; Etherische oliën/Cosmetica; en Handwerk/Fashion/Accessories/Juwelen; en
 3. De institutionele samenwerking tussen de ministeries die zich bezighouden met handelsvraagstukken en de douaneadministraties, alsmede de dialoog tussen de openbare en de particuliere sector en de particuliere sector worden versterkt.

Werkterrein

Specifieke activiteiten

Caribbean Export zoekt een consultant/bedrijf voor:

 • Ontwerp en bouw van een stand voor acht (8) exposanten in het kader van het Caribbean Export, EU en HT-DR Binational Programme brand op een oppervlakte van 46 m².
  • Ruimte gelegen in Paviljoen 5.1 stand E2 (kale ruimte met 2 open hoeken)
 • Het ontwerp moet een cacao/chocoladethema weerspiegelen met inbegrip van corporate branding (logo’s) voor elk bedrijf dat deelneemt aan de stand.
 • De stand zal het merk Caribbean Export en het HT-DR Binational Programme, inclusief de EU-vlag, onder de aandacht brengen en moet beschikken over:
  • Een volledig ontwerpconcept met aandacht voor Haïti en de Dominicaanse Republiek
 • Bronmateriaal voor de bouw van de cabine
 • Vervoer van alle materiaal naar en van de locatie
 • Demonteren en opruimen van de ruimte na de show.

Bij deze TEM zijn de afmetingen van de stand en de locatie op de beursvloer gevoegd, alsmede de logo’s van de stand om de conceptontwerpen te begeleiden.

Vereiste documentatie

 • Technisch voorstel/conceptontwerp voor de levering van gevraagde diensten
 • Financieel voorstel om te voldoen aan de omvang van de werkzaamheden
 • Formulier voor een verklaring van de aanvrager in punt 14

MOET de vereiste documentatie uiterlijk30 september, 16.00 uur AST indienen.

Regionaal projectcoördinator – Guyana

ACHTERGROND:
Het Internationaal Handelscentrum (ITC) is een gezamenlijk agentschap van de Verenigde Naties en de Wereldhandelsorganisatie dat steun verleent aan de internationalisering van het midden- en kleinbedrijf. In het gezamenlijke mandaat wordt de nadruk op uitbreiding van de handelsmogelijkheden gecombineerd met het streven naar duurzame ontwikkeling.

De GreenToCompete Hubs bieden kmo’s geïntegreerde oplossingen voor de implementatie van groene bedrijfspraktijken. De GTC Hubs, die worden gehost door lokale instellingen, fungeren als one-stop shops voor kleine en middelgrote ondernemingen om groene bedrijfsstrategieën uit te werken en zo hun concurrentievermogen op de internationale markten te versterken voor
duurzame producten. De GTC Hub biedt technische bijstand en coachingdiensten voor mkb-bedrijven met betrekking tot de naleving van vrijwillige duurzaamheidsnormen, klimaatbestendigheid, efficiënt gebruik van hulpbronnen en circulaire productie, positionering van duurzame producten op de internationale markt, toegang tot groene financiering en markten.

In het Caribisch gebied zijn de GTC Hubs ondergebracht bij het Caribbean Export Development Agency (Caribbean Export) en worden zij uitgevoerd in Barbados, Guyana en Saint Lucia. ITC zoekt een regionale projectcoördinator in Guyana om bij te dragen aan de coördinatie van de projectactiviteiten in de regio.

BESCHRIJVING VAN TAKEN/VERANTWOORDELIJKHEDEN
De consultant werkt onder rechtstreeks toezicht van de ITC Project Manager voor de GTC Hub Caribbean en de Caribbean Export Advisor en coördineert de volgende lokale Hub-activiteiten op Barbados als onderdeel van de GTC Caribbean Hub.

Vaardigheden:

 • Bekwaam gebruiker van Microsoft Office-toepassingen (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) en de ontwikkeling van online-enquêtes
 • Analytisch en strategisch denkvermogen
 • Aandacht voor details
 • Vermogen om zelfstandig te werken en problemen op te lossen
 • Flexibiliteit en het vermogen om onder druk en strakke deadlines te werken
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
 • Uitstekende communicatieve, diplomatieke en presentatievaardigheden en het vermogen om doeltreffende partnerschappen en werkrelaties te onderhouden in een multiculturele omgeving met gevoeligheid voor en respect voor diversiteit

Onderwijs:
Afgeronde graad in economie, internationale handel, internationale betrekkingen, milieustudies, bedrijfskunde, geografie, duurzaam ondernemen of aanverwante gebieden.

Werkervaring:
Ten minste vijf jaar relevante beroepservaring met internationale organisaties of verleners van technische bijstand. Ervaring op het gebied van technische bijstand ter ondersteuning van kleine en middelgrote ondernemingen bij de overgang naar een groene economie of andere werkzaamheden in verband met de bevordering van een groene economie strekt tot aanbeveling. Kennis van en ervaring met onderwerpen/projecten op het gebied van klimaatverandering is wenselijk.

Taal:
Vloeiend in geschreven en gesproken Engels. Vloeiendheid of een gevorderd niveau van het Spaans en/of het Frans is een pluspunt

Regionaal projectcoördinator – Barbados

ACHTERGROND:
Het Internationaal Handelscentrum (ITC) is een gezamenlijk agentschap van de Verenigde Naties en de Wereldhandelsorganisatie dat steun verleent aan de internationalisering van het midden- en kleinbedrijf. In het gezamenlijke mandaat wordt de nadruk op uitbreiding van de handelsmogelijkheden gecombineerd met het streven naar duurzame ontwikkeling.

De GreenToCompete Hubs bieden kmo’s geïntegreerde oplossingen voor de implementatie van groene bedrijfspraktijken. De GTC Hubs, die worden gehost door lokale instellingen, fungeren als one-stop shops voor kleine en middelgrote ondernemingen om groene bedrijfsstrategieën uit te werken en zo hun concurrentievermogen op de internationale markten te versterken voor
duurzame producten. De GTC Hub biedt technische bijstand en coachingdiensten voor mkb-bedrijven met betrekking tot de naleving van vrijwillige duurzaamheidsnormen, klimaatbestendigheid, efficiënt gebruik van hulpbronnen en circulaire productie, positionering van duurzame producten op de internationale markt, toegang tot groene financiering en markten.

In het Caribisch gebied zijn de GTC Hubs ondergebracht bij het Caribbean Export Development Agency (Caribbean Export) en worden zij uitgevoerd in Barbados, Guyana en Saint Lucia. Voor het project huurt ITC een regionale projectcoördinator in op Barbados om bij te dragen aan de coördinatie van de projectactiviteiten die in de regio worden uitgevoerd.

BESCHRIJVING VAN TAKEN/VERANTWOORDELIJKHEDEN
De consultant werkt onder rechtstreeks toezicht van de ITC Project Manager voor de GTC Hub Caribbean en de Caribbean Export Advisor en coördineert de volgende lokale Hub-activiteiten op Barbados als onderdeel van de GTC Caribbean Hub.

Vaardigheden:

 • Bekwaam gebruiker van Microsoft Office-toepassingen (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) en de ontwikkeling van online-enquêtes
 • Analytisch en strategisch denkvermogen
 • Aandacht voor details
 • Vermogen om zelfstandig te werken en problemen op te lossen
 • Flexibiliteit en het vermogen om onder druk en strakke deadlines te werken
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
 • Uitstekende communicatieve, diplomatieke en presentatievaardigheden en het vermogen om doeltreffende partnerschappen en werkrelaties te onderhouden in een multiculturele omgeving met gevoeligheid voor en respect voor diversiteit

Onderwijs:
Afgeronde graad in economie, internationale handel, internationale betrekkingen, milieustudies, bedrijfskunde, geografie, duurzaam ondernemen of aanverwante gebieden.

Werkervaring:
Ten minste vijf jaar relevante beroepservaring met internationale organisaties of verleners van technische bijstand. Ervaring op het gebied van technische bijstand ter ondersteuning van kleine en middelgrote ondernemingen bij de overgang naar een groene economie of andere werkzaamheden in verband met de bevordering van een groene economie strekt tot aanbeveling
troef. Kennis van en ervaring met onderwerpen/projecten op het gebied van klimaatverandering is wenselijk.

Taal:
Vloeiend in geschreven en gesproken Engels. Vloeiendheid of een gevorderd niveau van het Spaans en/of het Frans is een pluspunt

Facilitator gezocht – Business of Music (Guyana)

Nieuwe termijn: De termijn voor indiening is verlengd van 27 juli 2022 tot 2 augustus 2022

Caribbean Export organiseert in samenwerking met het Ministerie van Cultuur van Guyana een op maat gemaakte Business of Music-workshop voor in Guyana gevestigde musici, artiesten en songwriters over het genoemde eerder ontwikkelde opleidingsprogramma. Dit programma biedt opkomende en gevestigde muziekbeoefenaars de kans om hun technische capaciteiten en hun inzicht in de werking van de moderne muziekindustrie te verbeteren en zo hun export te vergroten. Het modulaire programma wordt in vier fasen aangeboden; autodidactische virtuele opleiding; face-to-face of virtuele workshops, coaching en mentorschap en ten slotte een muziekshowcase om belangstelling te wekken en de muziekdistributie te ondersteunen.

Caribbean Export nodigt in aanmerking komende individuele consultants uit om voorstellen in te dienen, met inbegrip van de vereiste kwalificaties en ervaring voor het verstrekken van face-to-face workshops.

Vereiste documentatie

Geïnteresseerden moeten de volgende documenten uiterlijk op2 augustus 2022 om 16.00 uur AST indienen bij Allyson Francis op afrancis@carib-export.com, met kopie aan Marvin Baptiste op mbaptiste@carib-export.com.

 • Technisch voorstel
 • Financieel voorstel (inclusief alle kosten – honoraria, reiskosten, verblijfskosten, enz.)

Consultancy: E-Commerce Strategie en Site Ontwikkeling Training/Coaching Diensten

Dit adviesbureau zal praktijkgerichte opleidingen van hoge kwaliteit ontwikkelen en verstrekken, en adviesdiensten verlenen aan ondernemingen bij de ontwikkeling van een strategie voor elektronische handel, de selectie van passende modaliteiten voor online-aanwezigheid, kwesties en vereisten in verband met markttoegang, marketing, klantenbinding, en andere daarmee verband houdende groeistrategieën.

Specifiek, dit initiatief zal:

 • Caribische bedrijven en BSO’s opleiden in e-handel
 • Het aantal nieuwe Caribische e-commercesites verhogen
 • Uitbreiding van het aantal Caribische producten dat via e-handel wordt verkocht
 • Verhogen van de exportverkoop via E-Commerce
 • De verkoop van Caribische producten op nieuwe markten uitbreiden
 • de BSO’s uit te rusten met vaardigheden op het gebied van e-handel als coach
 • de BSO’s en de bedrijven voorzien van de belangrijkste online E-Commerce tools die nodig zijn
 • Ontwikkeling van een online repository van alle opleidingen en informatie om bedrijven bij te staan via het e-learningplatform van Caribbean Export.
 • Ontwikkeling van E-Commerce strategieën voor bedrijven

Verwacht wordt dat door deze interventie de deelnemende bedrijven zullen worden toegerust om toegang te krijgen tot nieuwe markten en hun verkoop te verhogen door een bekwaam en zelfverzekerd gebruik van e-handel, en dat de BSO’s klaar zullen zijn om bedrijven te begeleiden en te ondersteunen bij de invoering en het bekwame gebruik van e-handelstrategieën en -instrumenten op een duurzame manier.

Daarom nodigen wij in aanmerking komende en bekwame individuele consultants of bedrijven uit voorstellen in te dienen voor het verzorgen van opleiding en coaching voor de E-Commerce site development, E-Commerce strategy and growth component van het VEAP project. De consultant zal passende en boeiende leerervaringen ontwikkelen en leveren zodat bedrijven en BSO’s de kennis en vaardigheden kunnen verwerven en ontwikkelen die nodig zijn om een passende E-Commerce-strategie te ontwikkelen, de online site-opties te analyseren en te beslissen, het bedrijf te laten groeien door middel van informatie over de doelmarkt, marketing en strategieën voor klantenbinding en -behoud, naast andere gerelateerde benaderingen.

Belangstellenden wordt vriendelijk verzocht de volledige taakomschrijving te lezen en een voorstel in te dienen waarin de methodologie en het curriculum worden uiteengezet. Daarnaast moeten een financieel voorstel en een curriculum vitae met een gedetailleerde beschrijving van de op het gebied van e-handel verrichte werkzaamheden elektronisch worden ingediend bij Phillip Jackson op het volgende adres: pjackson@carib-export.com, met kopie aan Damie Sinanan op het volgende adres : DSinanan@carib-export.com.

De deadline voor inzendingen is 29 juli 2022, 16.30 uur EST.

Om aan een aanbesteding van Caribbean Export te kunnen deelnemen, moeten alle aanvragers het formulier voor de verklaring van de aanvrager invullen en bij het agentschap indienen. https://content.carib-export.com/download/197007/

Adviesdiensten: eCommerce Operationele Training/Coaching diensten

Gezien de aanzienlijke groei van de wereldwijde elektronische handel en de noodzaak voor leveranciers om producten tot bij de deur van de kopers te brengen, heeft het Bureau getracht prioriteit te geven aan elektronische handel als middel om de uitvoer uit en binnen het Caribisch gebied te vergroten. De elektronische handel in het Caribisch gebied wordt geconfronteerd met verschillende uitdagingen, waaronder een gebrek aan kennis en know-how van de beschikbare en geschikte opties en bedrijfsmodellen en de gevolgen daarvan voor het beheer en de financiën, de beschikbaarheid en veiligheid van online-betalingen, de kosten en beschikbaarheid van vracht, opslag en afhandeling van bestellingen, enz.

Als antwoord op deze uitdagingen voert Caribbean Export het Virtual E-Commerce Accelerator Programme (VEAP) uit, dat gericht is op BSO’s en exportgerichte bedrijven in 15 lidstaten van het Cariforum en tot doel heeft de capaciteit en het vermogen van Caribische bedrijven en BSO’s op het gebied van e-handel te versterken door praktische opleiding en coaching op het gebied van de strategie voor de ontwikkeling van e-handel en e-handelstransacties. Het programma zal gericht zijn op ten minste 30 BSO’s (2 per land) en 150 bedrijven (5 bedrijven per BSO) in één cohort.

Een cruciaal element van het acceleratorprogramma is, naast de praktische aanpak van de opleidings- en coachinginhoud, dat bedrijven en BSO toegang zouden krijgen tot de onlinetools die zij kunnen gebruiken om de geleerde lessen en vaardigheden onmiddellijk toe te passen bij het starten en of laten groeien van onlinebedrijven. Verwacht wordt dat dit de kans op succes en de impact voor de bedrijven zal vergroten, alsook de duurzaamheid op lange termijn en de repliceerbaarheid van het initiatief door de BSO’s.

Specifiek, dit initiatief zal:

 • Caribische bedrijven en BSO’s opleiden in e-handel
 • Toename van het aantal nieuwe Caribische e-commercesites
 • Uitbreiding van het aantal Caribische producten dat via e-handel wordt verkocht
 • Verhogen exportverkoop via e-commerce
 • De verkoop van Caribische producten op nieuwe markten uitbreiden
 • De BSO’s uitrusten met e-commerce coachingsvaardigheden
 • BSO’s en bedrijven voorzien van de belangrijkste online ecommerce tools die nodig zijn
 • Ontwikkeling van een online repository van alle opleidingen en informatie om bedrijven bij te staan via het e-learningplatform van Caribbean Export.
 • Ontwikkelen van e-commerce strategieën voor bedrijven

Caribbean Export zoekt de professionele diensten van een consultant/bedrijf dat als hoofddoel heeft uitgebreide praktische opleidingssessies te ontwikkelen en te geven aan geselecteerde vertegenwoordigers of coaches van BSO’s uit het Cariforum, en een opleidingsprogramma op te zetten voor bedrijven in het Caraïbisch gebied die een aanwezigheid in de elektronische handel willen vestigen en ontwikkelen of de uitvoer vanuit hun bestaande platforms willen verhogen.

Belangstellenden wordt vriendelijk verzocht de volledige taak omschrijving te bekijken en een voorstel in te dienen waarin de methodologie en het curriculum worden uiteengezet. Daarnaast moeten een financieel voorstel en een curriculum vitae over de op het gebied van de elektronische handel verrichte werkzaamheden elektronisch worden ingediend bij Phillip Jackson op het volgende adres: pjackson@carib-export.com, met kopie aan Damie Sinanan op het volgende adres : DSinanan@carib-export.com.

Om aan een aanbesteding van Caribbean Export te kunnen deelnemen, moeten alle aanvragers het formulier voor de verklaring van de aanvrager invullen en bij het agentschap indienen. https://content.carib-export.com/download/197007/

De deadline voor inzendingen is 29 juli 2022, 16.30 uur EST.

Consultancy- Workshops energiebeheer (ISO 50001)

Gezien de structurele belemmeringen binnen het elektriciteitssysteem, de volatiliteit op de internationale energiemarkten en het toenemende belang van ESG voor het penetreren van internationale markten, heeft Caribbean Export capaciteitsopbouw op bedrijfsniveau aangemerkt als een geschikte manier om de energiekosten van de particuliere sector te verlagen en tegelijkertijd het concurrentievermogen te vergroten. Het Agentschap streeft er daarom naar het exportconcurrentievermogen van Cariforum-bedrijven te vergroten door maatregelen die innovatie en een groter gebruik van groene energiealternatieven ondersteunen.

Algemene doelstelling

Bedrijven in de particuliere sector in de Cariforum-landen beter in staat stellen hun bedrijfskosten te beheersen door efficiënter met energie om te gaan dankzij de toepassing van doeltreffende energiebeheersmethoden.

Specifieke doelstellingen

 • Ontwikkelen van opleidingsworkshop en opleidingsmateriaal over ISO 50001 (energiebeheer)
 • Opleidingen organiseren die bedrijven in staat stellen energie-efficiëntiestrategieën te ontwikkelen die de naleving van ISO 50001 ondersteunen.
 • specifieke gebieden voor verdere technische bijstand aanwijzen op basis van de verzamelde informatie over de behoeften van de bedrijven die een opleiding hebben gekregen.

Vereisten

Kwalificaties

 • Een postdoctorale graad als ingenieur (elektrotechniek of werktuigbouwkunde) of een aanverwante discipline, en met een achtergrond in energiebeheer, hernieuwbare energie, en in vraagstukken betreffende de uitvoering van duurzame energie.
 • Vloeiend in Engels.

Werkervaring

 • Ten minste 7 jaar relevante beroepservaring op het gebied van energiebeheer.
 • Bewezen ervaring met de implementatie van ISO 50001.
 • Ervaring met het verlenen van technische bijstand/capaciteitsopbouw aan bedrijven, bij voorkeur in de context van eilandstaten.

De vereiste documenten moeten uiterlijk op 20 juli 2022 worden ingediend.
– Technisch voorstel
• Financieel voorstel
– Curriculum vitae
Aangifteformulier

Voorstellen moeten per e-mail worden ingediend bij de heer Markson Gill, Adviseur, Concurrentievermogen en exportbevordering (mgill@carib-export.com), met een kopie aan Dr. Damie Sinanan, Manager, Concurrentievermogen en exportbevordering (dsinanan@carib-export.com).

Consultancy: Bijwerking van de capaciteitsopbouwopleiding van Caribbean Export voor KMO’s – Productiviteitsnetwerk (Pronet)

Caribbean Export introduceerde in 2012 het programma Productiviteitsnetwerk (ProNET), in samenwerking met de Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). In de loop der jaren heeft CE met tientallen nationale bedrijfsondersteunende organisaties in de hele CARIFORUM-regio samengewerkt om deze opleiding aan honderden kleine en middelgrote ondernemingen te geven.

ProNET is een programma voor de ontwikkeling van praktische vaardigheden voor kleine en middelgrote ondernemingen die hun concurrentievermogen willen verbeteren. Het programma is gebaseerd op de Experiential Learning Methodology: case study based en gedreven door praktijkvoorbeelden en opdrachten. Het is actiegericht door gebruik te maken van technieken zoals plenair groepswerk en gestructureerde leeroefeningen, discussie met open einde, brainstormsessies, en veldwerk. De methodologie van het ervaringsleren is gebaseerd op de vooronderstelling dat de deelnemers hun huidige ervaring delen door middel van oefeningen, aanvankelijk in kleine groepen, en vervolgens met de hele groep onder begeleiding van de facilitatoren.

In het tweede kwartaal van 2022 heeft het Agentschap een gerichte enquête gehouden onder de drie belangrijkste groepen begunstigden (kmo’s, ProNET-opleiders, nationale bedrijfsondersteunende organisaties) om na te gaan hoe nuttig de opleiding in de loop der jaren is geweest en of zij tien jaar na dato nog steeds relevant is en wat de cursusinhoud ervan is. Uit de antwoorden bleek dat er behoefte is aan opleiding voor het MKB in de regio, maar er zijn enkele opmerkelijke gebieden die voor verbetering vatbaar zijn.

Uit de enquête bleek dat er veel vraag is naar ProNET-cursussen zoals exportmarketing en kosten- en financieel beheer, maar dat deze cursussen moeten worden geactualiseerd om het concurrentievermogen van het MKB in een veranderende handelsomgeving te verbeteren. Nieuwe opleidingsgebieden op het gebied van innovatie en ontwikkeling van bedrijfsmodellen, e-handel en technologie, cyberveiligheid, bedrijfsherstel en continuïteit behoorden tot de vastgestelde nieuwe opleidingscursussen. Ook de noodzaak van een praktische component van het programma werd erkend.

Een actualisering van het opleidingsprogramma van ProNET zal het regionale midden- en kleinbedrijf de nodige instrumenten aanreiken om doeltreffend en concurrerend te kunnen opereren in een veranderende wereldeconomie.

Algemene doelstelling

De algemene doelstelling van het advies is de capaciteit van bedrijven in de particuliere sector in Cariforum-landen te vergroten door het opleidingsprogramma ProNET van Caribbean Export te actualiseren.

Begindatum en periode van uitvoering van de taken

Deze consultancy zal naar verwachting aanvangen op 3 augustus 2022 voor een periode van 4 maanden die eindigt op 30 november 2022.

Vereiste documentatie

– Technisch voorstel/conceptontwerp voor de levering van gevraagde diensten
– Financieel voorstel om te voldoen aan de omvang van de werkzaamheden
Formulier voor een verklaring van de aanvrager in punt 14

De vereiste documenten moeten uiterlijk op 24 juli 2022 om 16.00 uur AST worden ingediend bij mevrouw Natasha Edwin-Walcott, Senior Advisor – Competitiveness and Export Promotion op nwalcott@carib-export.com, met een kopie aan Dr. Damie Sinanan, Manager, Competitiveness and Export Promotion op dsinanan@carib-export.com.

Consultancy: Technische steun voor de uitvoer van Haïtiaanse producten naar de Dominicaanse Republiek

Caribbean Export wil steun verlenen aan de ontwikkeling van exportbevorderingsstrategieën en technische bijstand om Haïtiaanse producten beter op de markt van de Dominicaanse Republiek te positioneren.

Algemene doelstelling
Het doel van het advies is exportbevorderingsstrategieën te ontwikkelen en technische steun te verlenen, voor markttoegang en een betere positionering van de produkten van geselecteerde Haïtiaanse bedrijven op de Dominicaanse markt.

Specifieke doelstellingen/resultaten:

 1. Identificatie van het exportpotentieel van de producten van de geselecteerde Haïtiaanse bedrijven op de Dominicaanse markt (met bijzondere aandacht voor de nichemarkt van de Haïtiaanse diaspora).
 2. Bijstand en technische steun verlenen voor het opstellen van de vereiste voorschriften om te voldoen aan de eisen van de Dominicaanse Republiek op het gebied van licenties, normen en certificering (administratief en sanitair) van de Haïtiaanse bedrijven die deel uitmaken van het project.
 3. Het identificeren, promoten en organiseren van werksessies met 5 Dominicaanse distributeurs voor elk van de Haïtiaanse bedrijven en het garanderen van ten minste één bestelling voor elk exporterend bedrijf.

Geografisch interventiegebied in de Dominicaanse Republiek:

 1. Northwest
 2. Zuidoost

Het profiel van de adviseur(s) voor dit contract is als volgt:

 • Minimaal vijf (5) jaar werkervaring op het gebied van exportbevordering uit Haïti en het beheer van ondernemingen, met name het midden- en kleinbedrijf.
 • Minimaal vijf (5) jaar ervaring met het verlenen van technische bijstand aan KMO’s voor de oprichting of het beheer van ondernemingen voor exportdoeleinden.
 • Minimaal vijf (5) jaar ervaring met exportmarketing voor het MKB.
 • Vermogen om in een hoge mate van onafhankelijkheid te werken, in staat om de dagelijkse behoeften te beheren om de doelstellingen van dit adviesbureau te verwezenlijken met betrekking tot de export van Haïtiaanse premiumproducten naar de Dominicaanse markt.
 • Diepgaande kennis van de Haïtiaanse KMO-omgeving en de Dominicaanse markt.
 • In staat zijn als schakel te fungeren tussen Caribbean Export, CCIH en FEDOCAMRAS.
 • Uitstekend gesproken en geschreven Frans en Spaans.
 • Sterke presentatievaardigheden.
 • Aantoonbare ervaring in het uitvoeren van soortgelijke taken.
 • Algemene kennis van de uitdagingen waarmee het MKB wordt geconfronteerd om concurrerend/productief te zijn en te exporteren.

Alle verslagen moeten in het Frans en Spaans worden geschreven.

De uiterste datum voor inzendingen is uiterlijk 16.30 uur (AST) op 8 juli 2022.

TOR: Bouw- en ontwerpdiensten voor standhouder-stand Herfstbeurs Londen -Moda

Caribbean Export helpt Cariforum-exporteurs uit de mode- en ontwerpsector om deel te nemen aan internationale handelsbeurzen. Uit gegevens is gebleken dat de wereldwijde kleding- en kledingmarkt in 2018 een waarde van bijna 758,4 miljard dollar bereikte, na sinds 2014 met een samengesteld jaarlijks groeipercentage van 7,5% te zijn gegroeid, en naar verwachting met 11,8% zal groeien tot bijna 1.182,9 miljard dollar in 2022.

De Caribische mode heeft een groot potentieel voor de Britse kledingmarkt. Volgens de UK Fashion and Textile Association hebben de Britse consumenten in 2020 bijna 45 miljard pond uitgegeven aan kleding en textiel. Ondanks een teruggang van naar schatting 10 miljard pond als gevolg van COVID-19 wordt nog steeds groei verwacht, vooral via de online detailhandel in textiel, kleding en schoeisel. Hoewel Azië de belangrijkste kleding- en textielexporteur naar het VK is, kunnen ontwerpers uit het Cariforum hun marktaanwezigheid vergroten en nicheproducten van hoge kwaliteit aan deze grote markt leveren.

De London Autumn Fair – Moda is de toonaangevende Britse marktplaats voor mode. Moda biedt een essentieel centrum voor creativiteit, samenwerking en handel, met een uitgebreid aanbod van toonaangevende klassieke en hedendaagse damesmode uit het Verenigd Koninkrijk en de rest van de wereld. Autumn Fair trekt duizenden kopers van hoge kwaliteit aan van enkele van de grootste namen in de detailhandel, waaronder online retailers, warenhuizen, onafhankelijke bedrijven en grootwinkelbedrijven. Kleinhandelaars zijn aanwezig om hun volgende bestsellers in te slaan en kleine bestellingen te plaatsen. De deelnemende Caraïbische modeontwerpers zullen op de beste plaats zijn om de juiste contacten voor hun bedrijf te ontmoeten en contracten te verwerven. Voor meer informatie kunt u terecht op https://www.autumnfair.com/show-sectors/moda .

Gezien het enorme marktpotentieel en de concurrentievoordelen van de economische partnerschapsovereenkomst (EPO) tussen de CARIFORUM-landen en de Europese Unie, zal Caribbean Export modeontwerpers uit de CARIFORUM-landen die in de volgende subsectoren werkzaam zijn, helpen om aan de show deel te nemen:

 • Dameskleding
 • Damesaccessoires (met de nadruk op juwelen, sjaals en tassen)
 • Damesschoenen

De London Autumn Fair – Moda IS vakbeurs is gepland van 4 tot 7 september 2022 – NEC Birmingham, Verenigd Koninkrijk.

Algemene doelstelling

De algemene doelstelling van het advies is het verlenen van bouw- en ontwerpdiensten voor een stand om CARIFORUM-modeontwerpers te helpen om op de Londense Najaarsbeurs – Moda – tentoon te stellen.

Vereiste documentatie

 • Technisch voorstel/conceptontwerp voor de levering van gevraagde diensten
 • Financieel voorstel om te voldoen aan de omvang van de werkzaamheden
 • Formulier voor een verklaring van de aanvrager in punt 14
 • Dien de vereiste documentatie in vóór 16:00 uur AST op 08 juli 2022.

EOI: Deelnemen als EXHIBITOR aan de HUB Cámara Santo Domingo 2022

Blijk van belangstelling voor deelname als EXHIBITOR aan de HUB Cámara Santo Domingo Santo Domingo, Dominicaanse Republiek

Caribbean Export Development Agency (Caribbean Export) zal in het kader van het door het 11e Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) gefinancierde regionale programma voor de ontwikkeling van de particuliere sector (RPSDP) bijstand verlenen aan CARICOM-exporteurs die belangstelling hebben voor deelname aan de HUB Santo Domingo 2022. Voor deze activiteit zal Caribbean Export de bedrijven steunen door het verstrekken van:

 • Tentoonstellingsruimte in het CE-paviljoen
 • Standontwerp en inrichting
 • Deelname aan B2B vergaderingen en conferenties
 • Eén vliegticket (retour) per bedrijf in economy class via de meest directe en economische route naar de Dominicaanse Republiek.

De deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen verblijf, maaltijden, vervoer over land, verzending van monsters en alle andere kosten in verband met deze interventie.

De aanvraagprocedure verloopt in 2 fasen:

Fase 1: Geïnteresseerde bedrijven moeten uiterlijk om 16.00 uur online een Blijk van belangstelling indienen. AST (DR tijd) op 01 Juli, 2022.

Fase 2: Geselecteerde aanvragers moeten de “Diagnostic Tool Assessment” van Caribbean Export voltooien. Deze online tool beoordeelt bedrijven op vier (4) pijlers (Management, Productie, Financiën en Marketing) om hun huidige capaciteit te bepalen om te profiteren van kansen die op de beurs kunnen worden gepresenteerd.