Consultancy: Communicatie voor het Caribisch Investeringsforum in Guyana

Relevante achtergrond

Het Caribbean Export Development Agency (Caribbean Export) zal in samenwerking met de regering van de Coöperatieve Republiek Guyana, de Europese Unie en het CARICOM-secretariaat in juli 2024 het Caribbean Investment Forum (CIF) organiseren in Guyana.

De organisatie van het forum zal dienen om

 • Investeringen genereren in prioritaire sectoren in het Caribisch gebied
 • Bouw partnerschappen op met belangrijke bedrijfsentiteiten, die na verloop van tijd kunnen worden gehandhaafd
 • Het Caribisch gebied promoten als een plek om te investeren
 • Showcase opportunities/areas for investment
 • Laat succesvolle investeringen in het Caribisch gebied zien
 • Potentiële investeerders en financieringsinstellingen benaderen over hun interesse en vereisten om in de mogelijkheden te investeren
 • Specifieke projecten voorstellen aan specifieke investeerders
 • De positie van het Caribisch gebied in de mondiale zakenwereld versterken door links te leggen met tijdschriften, nieuwsbrieven, belangrijke beïnvloeders en netwerken.
 • Werken aan het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelen gericht op geen armoede, geen honger, goede gezondheid en welzijn, fatsoenlijk werk en economische groei, leven op het land en partnerschappen.

De focus van dit evenement ligt op het presenteren van bankabele investeringskansen in prioritaire sectoren, waaronder duurzame landbouw, de overgang naar een groene economie en de digitalisering van het bedrijfsleven.
Om de effectieve uitvoering van dit evenement te ondersteunen is een ervaren marketing- en communicatiebureau nodig voor de productie van het Caribbean Investment Forum – Guyana.

Algemene doelstelling

De algemene doelstelling van het adviesbureau is het bevorderen van het Caribisch Investeringsforum door het evenement op de internationale markt meer bekendheid te geven via doeltreffende marketing en public relations.

Specifieke activiteiten

Van de consultant wordt onder andere verwacht dat hij de volgende activiteiten uitvoert.

Evenementenmarketing en -promoties
Leiding geven aan de ontwikkeling en implementatie van een geïntegreerd communicatieplan dat onder andere het volgende omvat:

 • Kernboodschappen voor het forum ontwikkelen in overeenstemming met de doelstellingen
 • Ontwikkel de creatieve look voor CIF2024.
 • Samenwerken met onze webontwikkelaar om de website van het 2024 Caribbean Investment Forum te ontwerpen.
 • Ontwerp en ontwikkel promotiemateriaal, zoals sociale media-inhoud (e-flyers, webbanners, digitale afbeeldingen), sponsordeck, infobladen, projectdocumenten enz.
 • Ontwikkel een maandelijkse contentkalender
 • Een e-mailmarketingplan ontwikkelen en implementeren, inclusief automatiseringen
 • Communicatieactiviteiten zoals het schrijven van persberichten en artikelen voor verspreiding en plaatsing bij internationale en lokale nieuwsverkooppunten, mediakanalen voor de investeringsindustrie of nichegroepen die mogelijk geïnteresseerd zijn in het Caraïbisch Investeringsforum.
 • Media-uitnodigingen voorbereiden voor zowel lokale als regionale media en toewerken naar bevestiging van hun verslaggeving/aanwezigheid op het evenement.
 • Zorg voor gastoptredens bij relevante mediakanalen in de aanloop naar het evenement.
 • Artwork ontwikkelen voor bewegwijzering en materialen voor evenementen, zoals fysieke en digitale banners voor de locatie en in marktreclame; evenementagenda en de evenementapp

Vereiste documentatie

De aanvrager moet uiterlijk op 25 februari 2024 om 17.00 uur AST een technisch en gedetailleerd financieel voorstel indienen bij mevrouw Deidre Brathwaite dbrathwaite@carib-export.com en een kopie sturen naar rthevenin@carib-export.com, samen met het ingevulde formulier voor de verklaring van de aanvrager.

Download de volledige taakomschrijving.

Consultant – Assistent Audit/Financiën

Caribbean Export Development Agency (Caribbean Export) is het regionale agentschap voor handels- en investeringsbevordering dat zich richt op het opbouwen van een veerkrachtig Caraïbisch gebied door geavanceerde en impactvolle ondersteuning te bieden aan de particuliere sector. Het Agentschap werkt aan de uitbreiding van het handelspotentieel van de regio door de ontwikkeling van de particuliere sector te ondersteunen, buitenlandse investeringen aan te trekken en de capaciteit van regionale bedrijfsondersteunende organisaties op te bouwen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Barbados, met een subregionaal kantoor in de Dominicaanse Republiek. Caribbean Export wordt gefinancierd en ondersteund door de 15 lidstaten van het Cariforum. Het agentschap werkt ook samen met veel regionale en internationale donoren, waaronder de EU, IADB en CDB.

Caribbean Export is op zoek naar een Consultant – Audit/Finance Assistant om de Manager-Operations te assisteren bij lopende audits en om rechtstreeks samen te werken met de externe auditors. De consultant ondersteunt het Finance Team ook bij het formuleren van beleid en andere overeengekomen deliverables tijdens de consultancyperiode.

De consultant, die verantwoording aflegt aan de Manager Operations, levert een belangrijke bijdrage aan de verantwoordingsplicht en transparantie van Caribbean Export en ondersteunt de operationele efficiëntie van het agentschap.

Belangrijkste taken/prestaties

 • De Manager Operations assisteren bij het opstellen van geconsolideerde jaarrekeningen en controleschema’s voor uitstaande audits.
 • Adviseren over boekingen en afstemmen van subadministraties en grootboekrekeningen, inclusief rekeningen van verbonden partijen en transacties in vreemde valuta
 • Fungeren als contactpersoon voor interne en externe audits, reageren op auditvragen en ondersteunende documentatie leveren voor auditsteekproeven.
 • Bijdragen aan de beleidsformulering om de financiële en operationele procedures en processen van het Agentschap te actualiseren
 • Het Finance-team assisteren bij het fysiek archiveren van documenten en op Sharepoint

Alle andere taken waar het Agentschap om vraagt, waaronder projectgerelateerde auditverzoeken van donoren. De consultant moet contact onderhouden met het subregionale kantoor over vragen met betrekking tot de audit.

Download de volledige taakomschrijving hieronder.

Uiterste datum voor aanmelding

Uiterste datum voor inschrijving is 16:00 uur (AST) op maandag19 februari 2024. Bij je sollicitatie moet je kopieën van je academische kwalificaties meesturen. Alle sollicitaties moeten worden gemaild naar HR@carib-export.commet als onderwerp ‘Consultant – Audit/Finance Assistant’.

Oproep voor de Incubator voor ondernemerschap ‘Integratie in een regionaal ecosysteem van ondernemers’.

Deze oproep tot het indienen van aanvragen wordt gelanceerd in het kader van Transcultura: integratie van Cuba, het Caribisch gebied en de Europese Unie door middel van cultuur en creativiteit, een vijfjarenprogramma dat wordt uitgevoerd door het Regionaal Kantoor van UNESCO in Havana met steun van de Europese Unie.

Het algemene doel van het programma is de culturele integratie in het Caribisch gebied te verdiepen en de samenwerking en uitwisseling tussen mensen in de regio en met de Europese Unie te versterken. Het onderdeel Ondernemerschap en starterscentrum is met name gericht op het versterken van capaciteiten voor de ontwikkeling van nieuwe culturele projecten, zelfstandig ondernemerschap en start-up/scale-up activiteiten. De innovatieve en ondernemende projectontwikkeling die door het programma wordt ondersteund, zal de toegang van begunstigden tot nieuwe kennis, markten, managementmodellen en financieringsbronnen verbeteren.

In deze context is de incubator voor ondernemerschap: Integratie in een ondernemend regionaal ecosysteemeen online incubatorinitiatief dat creatieve ondernemers een nexus biedt om hun ideeën te delen en te werken binnen een bredere gemeenschap van culturele professionals. Door middel van dit initiatief krijgen creatieve en schaalbare projectideeën binnen de culturele en creatieve industrieën, die zich in een vroeg stadium bevinden, de kans om met elkaar in contact te komen en voort te bouwen op een samenwerkend ecosysteem om de ondernemerscapaciteiten te vergroten voor het creëren van concurrerende bedrijven en relevante connecties voor het genereren van financiering en mogelijkheden voor zelfstandig ondernemerschap.

Tijdens dit acht weken durende programma, van eind februari 2024 tot half april 2024, zullen de deelnemers deelnemen aan een verscheidenheid aan verrijkende activiteiten die zijn ontworpen om hun ondernemersvaardigheden te vergroten door het ontwikkelen en activeren van een creatief ecosysteem in het Caribisch gebied.

Bekijk de voorwaarden van de oproep en solliciteer!

¡Accede a las bases de la convocatoria y solicita tu plaza!

Accédez aux termes et conditions de l’appel à candidatures et postulez !

Het UNESCO Transcultura programma lanceert een oproep tot het indienen van aanvragen voor deelname aan het ondernemerschap en jazz evenement ‘Jazz Emprende’ in Havana

Het UNESCO-programma Transcultura: integratie van Cuba, het Caribisch gebied en de Europese Unie door middel van cultuur en creativiteit, gefinancierd door de Europese Unie, nodigt jonge Caribische ondernemers op het gebied van jazz uit om drie dagen lang deel te nemen aan een ruimte die creativiteit stimuleert in zijn maximale culturele en zakelijke expressie in het kader van het evenement ‘Jazz Emprende 2024’, dat van 27 tot 29 februari plaatsvindt in Havana, Cuba.

Als onderdeel van dit evenement heeft het Transcultura programma de handen ineengeslagen met het organisatiecomité van ‘Jazz Emprende’ om vier (4) jonge Caribische ondernemers tussen de 18 en 35 jaar – met name vrouwen – met een cultureel en creatief project op het gebied van de jazzmuziek de kans te geven te profiteren van een verscheidenheid aan opgeschaalde activiteiten zoals workshops ondernemerschap, masterclasses, netwerken, concerten, enzovoort.

De aanvragers moeten een van de volgende 16 landen vertegenwoordigen: Antigua en Barbuda, Bahama’s, Barbados, Belize, Dominica, de Dominicaanse Republiek, Grenada, Guyana, Haïti, Jamaica, Montserrat, Saint Kitts en Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent en de Grenadines, Suriname en Trinidad en Tobago[1].

Dit initiatief zal een grote zichtbaarheid van de geselecteerde Caribische ondernemers op de internationale jazzmarkt mogelijk maken, waaronder het versterken van de ondernemersvaardigheden van culturele jazzprofessionals, het bevorderen van samenwerking en innovatie binnen de sector op regionaal niveau en het vergroten van de erkenning van Caribische jazz op grotere schaal, wat leidt tot betere markttoegang en economische kansen voor de culturele en creatieve beoefenaars van de regio.

TOEGANG TOT DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE OPROEP HIER!

Oproep tot het indienen van aanvragen voor beurzen voor postdoctorale studies in overheidsopdrachten

Met financiële steun van de EU heeft het Cariforum een project opgezet onder de titel “Consultancy for Capacity Building in Competition, Public Procurement and Customs and Trade Facilitation” als onderdeel van het 11e EOF ter ondersteuning van de Cariforum-staten bij de verdere uitvoering van hun verbintenissen in het kader van de economische partnerschapsovereenkomst en bij het op zinvolle wijze benutten van de voordelen van de overeenkomst. Het project wordt uitgevoerd door een consortium onder leiding van OCA Global Consulting and Technical Advisory Service S.L.U. (Spanje) en met DMI (Frankrijk) en Institute of Export & International Trade (VK).

Namens het consortium nodigt OCA Global CTA gekwalificeerde onderdanen van het Cariforum uit om een beurs aan te vragen voor een studie aan de Universiteit van Nottingham (VK) die leidt tot de toekenning van een Postgraduate Certificate in Public Procurement Law and Policy. Er zijn in totaal vijf (5) beurzen beschikbaar. Het postgraduaatprogramma is een volledig onlineprogramma dat in deeltijd moet worden gevolgd in een periode van tien (10) maanden. Elke beurs dekt alle academische kosten en de kosten van al het goedgekeurde cursusmateriaal.

Om in aanmerking te komen voor een beurs dienen geïnteresseerden de vereiste documenten als één (1) PDF-bestand per e-mail in te dienen bij de volgende twee (2) e-mailadressen: CFEUPROJECT2023@gmail.com en admin.epaunit@caricom.org uiterlijk om 23.59 uur CST op zondag 25 februari 2024.

Download de volledige TOR.

Consultancy: Resultaatgericht beheer en rapportage voor Caribische export

 1. RELEVANTE ACHTERGROND

In 2021 ontwikkelde het Caribbean Export Development Agency het Strategisch Plan 2021-2024 met als thema ‘Building Business Transforming Lives for a Resilient Caribbean’. Het succes van het Agentschap bij de uitvoering van het strategisch plan zal sterk afhangen van het bijhouden van de vooruitgang in de richting van de verwachte resultaten.

In het kader van dit plan heeft het Agentschap zich ertoe verbonden een alomvattend kader voor resultaatgericht beheer in te voeren. Momenteel werkt het Agentschap binnen een M&E-basisinfrastructuur, waarbij een M&E-kader, -beleid, -evaluatiestrategie en documentdossiersysteem zijn ontwikkeld om de M&E-activiteiten van het Agentschap te sturen.

Het fundamentele doel van resultaatgericht beheer (Results-Based Management, RBM) is het creëren en gebruiken van feitenmateriaal/prestatie-informatie/gegevens om managementpraktijken te bevorderen en verantwoording en goed bestuur te versterken.

Een doorlopend proces van monitoring, evaluatie en leren zal de uitvoeringsprocessen verbeteren, resultaten documenteren, belanghebbenden informeren over de relevantie, effectiviteit en efficiëntie van het strategische plan en politieke steun mobiliseren voor het ondersteunen en uitbreiden van de programma’s.

Met het oog hierop is Caribbean Export op zoek naar een RBM-specialist die ondersteuning kan bieden bij het verzamelen, beheren en rapporteren van gegevens over de activiteiten van het agentschap via de uitvoering van het lopende proces van monitoring en evaluaties.

2. ALGEMEEN DOEL
De algemene doelstelling van deze Consultancy is het ontwikkelen en implementeren van systemen en mechanismen die zorgen voor robuuste en rigoureuze monitoring, meting en proactieve begeleiding van programma-, project- en taakuitvoering bij het Agentschap.

3. EISEN

3.1 Kwalificaties

Een bachelordiploma in projectmanagement, management, interne audit of een verwant vakgebied.

3.2 Werkervaring

 • Ten minste 5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie bij een vergelijkbare organisatie.
 • Aantoonbare staat van dienst op het gebied van project- en programmamanagement.
 • Computervaardigheden, met name in Excel, Power Bi, projectbeheertoepassingen of andere tools voor gegevensbeheer.
 • Uitstekende schrijfvaardigheid, met name in technische rapporten.
 • Multitaskingvaardigheden en het vermogen om effectief te presteren onder druk en strakke deadlines.
 • Vaardigheden in relatiebeheer.
 • Vloeiend in Engels. Mogelijkheid om in het Frans, Spaans of Nederlands te communiceren is wenselijk.

4. VEREISTE DOCUMENTATIE

De aanvrager moet zijn CV, een offerte en het ingevulde formulier met de verklaring van de aanvrager indienen.

CV’s en offertes moeten samen met het formulier voor de verklaring van de aanvrager uiterlijk om 17.00 uur AST op 18 januari 2023 worden ingediend bij mevrouw JoEllen Laryea, Manager (ag) – Partnerships, Advocacy and Reporting op jlaryea@carib-export.com.

De EU-LAC Digital Accelerator is op zoek naar startups met digitale oplossingen voor grote uitdagingen in het bedrijfsleven

 • Meer dan 30 bedrijfsuitdagingen met betrekking tot slimme productie zijn al ingediend bij het EU-LAC Digital Accelerator Matching Platform.
 • Toonaangevende bedrijven zijn op zoek naar slimme oplossingen van startups om duurzaamheid, flexibiliteit, automatisering, optimalisatie en effectiviteit in hun bedrijfsvoering te bereiken.
 • Startups uit Europa, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied worden uitgenodigd om nieuwe zakelijke kansen te ontwikkelen door deel te nemen aan het EU-LAC Digital Accelerator Matching Platform.

De EU-LAC Digitale Versneller is officieel begonnen met het ontwikkelen van nieuwe internationale zakelijke partnerschappen met meer dan 30 bedrijfsuitdagingen die zijn ingediend bij het Matching Platform. Vanaf nu worden startups uit Europa, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied met innovatieve digitale oplossingen uitgenodigd om deze uitdagingen aan te gaan en nieuwe zakelijke kansen te ontwikkelen door deel te nemen aan de EU-LAC Digital Accelerator.

De Europese Unie financiert dit Matching Platform dat wordt aangeboden door de EU-LAC Digital Accelerator aan bedrijven, startups, ondernemingen, investeerders en alle actoren die betrokken zijn bij het innovatie-ecosysteem EU-LAC. Een consortium van 10 partners uit Europa, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, onder leiding van TECNALIA Spanje, implementeert deze open innovatiemethode met een sterke toewijding aan het overbruggen van de digitale kloof en het stimuleren van partnerschappen om digitale zakelijke samenwerkingen te genereren. Zodra de nieuwe zakelijke partnerschappen zijn aangegaan of opgericht, zal de EU-LAC digitale versneller versnellingsdiensten bieden totdat ze investeringsklaar zijn.

Zakelijke partnerschappen voor open innovatie worden volledig geactiveerd

In een eerste fase van de Smart Production Call for Challenges hebben bedrijven uit de primaire, productie- en dienstensector hun uitdagingen ingediend. Momenteel zijn ze via het platform EU-LAC Digital Accelerator op zoek naar innovatieve digitale oplossingen van startups en MKB-bedrijven in Europa, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied die duurzaamheid, flexibiliteit, automatisering, optimalisatie en verbeterde effectiviteit in hun activiteiten kunnen bieden.

Verschillende gerenommeerde bedrijven hebben de open innovatiemethode van de EU-LAC Digital Accelerator overgenomen, waaronder SACYR, InfoTrack, L’Oréal Group, Coninsa, Volkswagen Innovation Group en CAF. Door het delen van hun uitdagingen hebben deze toonaangevende bedrijven hun interesse getoond in het ondergaan van een digitale transformatie om hun activiteiten te verbeteren, renoveren en/of diversifiëren. Slechts een paar geselecteerde startups zullen worden uitgekozen om met deze bedrijven samen te werken en met hun digitale technologieën te komen om hun uitdagingen aan te pakken en hun bedrijf te laten bloeien.

In contact komen met durfkapitaalklanten en zaken uitbreiden

Van de mogelijkheden die de EU-LAC Digital Accelerator de innovatieve startups biedt, zijn de volgende het vermelden waard:

 • Internationaal uitbreiden door het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden
 • Ontwikkeling van een business roadmap op maat door hooggekwalificeerde experts
 • Ontvang versnellingsdiensten (met een waarde tot 40 k€ – geen eigen vermogen)
 • Opzetten van venture-clientsamenwerking met toonaangevende bedrijven
 • Toegang tot financiële en investeringsmiddelen
 • Krijg zichtbaarheid via een internationaal prestigieus netwerk

Startups Solutions: hoe solliciteren?

De EU-LAC Digital Accelerator is voortdurend op zoek naar startups uit Europa, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied die digitale uitdagingen willen oplossen voor bedrijven die willen overstappen naar het slimme tijdperk. Om geselecteerd te worden, moeten de startups/MKB’s met een digitale oplossing zich in een andere regio bevinden dan de bedrijfsuitdaging.

Geïnteresseerde startups en KMO’s kunnen contact opnemen met de EU-LAC Digital Accelerator voor meer informatie, toegang tot aanvullende informatie op de webpagina, of direct deelnemen aan het matchingsplatform.

Na registratie op het matchingsplatform kunnen ze de uitdagingen bekijken, in contact komen met de bedrijven en een passende oplossing indienen.

De EU-LAC Digital Accelerator nodigt startups uit om hun waardepropositie af te stemmen op open uitdagingen, in contact te komen met risicoklanten en internationaal nieuwe zakelijke kansen te ontwikkelen.

Doe mee aan de EU-LAC digitale versneller

Vacature voor de functie van inkoper

Geïnteresseerde en voldoende gekwalificeerde onderdanen van de lidstaten van het CARICOM-ontwikkelingsfonds (CDF) kunnen solliciteren naar de functie van inkoopfunctionaris.

Download de onderstaande functieomschrijving voor meer informatie over deze functie.

Sollicitaties met een volledig curriculum vitae, inclusief nationaliteit, werkervaring, opleidingskwalificaties, samenvatting van professionele vaardigheden en/of deskundigheid, talenkennis; coördinaten (inclusief e-mailadressen) van twee (2) referenten (van wie er ten minste één bekend moet zijn met het werk van de sollicitant) en andere relevante informatie, moeten worden gericht aan:

“Sollicitatie voor de functie van inkoper”.
De Chief Executive Officer
CARICOM-ontwikkelingsfonds
1e verdieping oost, SKY Mall
Haggatt Hall, St. Michael BB11063
BARBADOS

en per e-mail verstuurd naar:
opportunity@caricomdf.org en aparris@caricomdf.org

De deadline voor het indienen van aanvragen is 2 januari 2024.

Uitdagingen – EU-LAC digitale versneller

De EU-LAC Digital Accelerator is een veelzijdig platform dat zakelijke kansen van bedrijven tot startups en innovatieve MKB-bedrijven met elkaar verbindt. Ons doel is om joint ventures (EU-LAC-partnerschappen) te ondersteunen tot een investeringsklaar stadium en specifieke versnellingsdiensten te bieden aan elk van hen.

Caribbean Export Development Agency (Caribbean Export) voert momenteel, in samenwerking met een consortium van Europese en Latijns-Amerikaanse partners, het door de Europese Unie gefinancierde programma uit. bedrijven en grote organisaties om uitdagingen te identificeren en in te dienen over Slimme Productie¨ om het digitale potentieel van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied te ontsluiten.

Bedrijven in LAC-regio’s met uitdagingen op digitaal gebied, die op zoek zijn naar innovatieve oplossingen van ondernemers en startups, kunnen zich aanmelden voor onze Call for Challenges op het platform EU-LAC Digital Accelerator.

KLIK HIER OM JE UITDAGING IN TE ZENDEN!

Deadline voor het indienen van uitdagingen is 30 november 2023

Ons team staat klaar om met u te bespreken hoe uw deelname aan de EU-LAC Digital Accelerator kan leiden tot de digitale transformatie van uw bedrijf.

Neem contact met ons op via eu-lacdigitalaccel@carib-export.com

Vacature voor de functie van intern controleur

Geïnteresseerde en voldoende gekwalificeerde onderdanen van de lidstaten van het Caricom Development Fund (CDF) en het Caraïbisch Bureau voor rampenbeheer (CDEMA) worden uitgenodigd te solliciteren naar de functie van intern controleur.

Volledige informatie over deze functie kan worden verkregen door de kennisgeving van de vacature en de functiebeschrijving hieronder te downloaden.

Sollicitaties met een volledig curriculum vitae, inclusief nationaliteit, werkervaring, opleidingskwalificaties, samenvatting van professionele vaardigheden en/of deskundigheid, talenkennis; coördinaten (inclusief e-mailadressen) van twee (2) referenten (van wie er ten minste één bekend moet zijn met het werk van de sollicitant) en andere relevante informatie, moeten worden gericht aan:

“Sollicitatie voor de functie van intern controleur”.
De Chief Executive Officer
CARICOM-ontwikkelingsfonds
1e verdieping oost, SKY Mall
Haggatt Hall, St. Michael BB11063
BARBADOS

en per e-mail gestuurd naar: opportunity@caricomdf.org en aparris@caricomdf.org.

De deadline voor het indienen van aanvragen is 30 november 2023.

Survival of the Pitchest

The Caribbean Export Development Agency, in collaboration with Draper Starter House, Access Accelerator, Small Business Development Centre and Invest Turks and Caicos, will host the highly anticipated Survival of the Pitchest – Caribbean Early Stage Pitch Competition – CIF2023 Edition.

Competition Details

Date & Location:
October 24, 2023, 7:00 pm – 9:00 pm
Atlantis, Paradise Island, Bahamas

Registration Process:
To participate, kindly:

Submit your pitch deck and a 2-minute video introducing yourself before Tuesday, October 10, 2023.

During each 2-minute pitch and 2-minute question and answer, participants will be evaluated based on:

 • Team, market validation & product.
 • Business model and founders.
 • Ability to tell your story with authenticity and passion

Prize:
USD 20,000 in cash prizes to be won!

Apply Now

Apply Now

For more information, visit Caribbean Investment Forum 2023

UITING VAN BELANGSTELLING (EOI) VOOR KOPERS VOOR HET BIJWONEN VAN UNESCO TRANSCULTURA BUSINESS TO BUSINESS (B2B)/KOPERSEVENEMENT

Virtueel
5 oktober 2023

Deze blijk van belangstelling (EOI) wordt gelanceerd in het kader van Transcultura: integratie van Cuba, het Caribisch gebied en de Europese Unie door middel van cultuur en creativiteit, een vierjarig programma dat wordt uitgevoerd door het Regionaal Bureau voor Cultuur van UNESCO in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied met steun van de Europese Unie. Het algemene doel van de activiteit is om kopers, verzamelaars en andere relevante partners binnen de ambachtelijke sector te interesseren voor een eendaags B2B/Kopers evenement.

Het algemene doel van het programma is de culturele integratie in het Caribisch gebied te verdiepen en de samenwerking en uitwisseling tussen mensen in de regio en met de Europese Unie te versterken. Het onderdeel Ondernemerschap en starterscentrum is met name gericht op het versterken van de capaciteiten voor de ontwikkeling van nieuwe culturele projecten, zelfstandig ondernemerschap en start-up/scale-up activiteiten. De innovatieve en ondernemende projectontwikkeling die door het programma wordt ondersteund, zal de toegang van begunstigden tot nieuwe kennis, markten, managementmodellen en financieringsbronnen verbeteren.

In deze context is de incubator voor ondernemerschap: Exportontwikkeling en marktkansen in de handwerksector een online incubatorinitiatief dat een innovatief kader biedt voor exportontwikkeling en het vergroten van marktkansen. Via dit initiatief kunnen creatieve en schaalbare projectideeën binnen de ambachtelijke subsector van de Culturele en Creatieve Industrieën, die zich nog in een vroeg stadium bevinden, hun vaardigheden op het gebied van exportpromotie, nieuwe markttoegangsmogelijkheden en de opbouw van regionale netwerken versterken.

Voor deze activiteit organiseert Caribbean Export op5 oktober 2023 om 10.00 uur een eendaags virtueel B2B/kopersevenement. Dit platform is de perfecte gelegenheid voor handwerkkopers, verzamelaars en andere relevante belanghebbenden om in contact te komen met en een verscheidenheid aan producten te bekijken die worden aangeboden door de huidige cohort van begunstigden. Het doel van dit evenement is om nieuwe contacten te leggen in een puur zakelijke omgeving en zo het creëren van synergieën in de hele waardeketen te bevorderen. Daarnaast kun je nieuwe trends in verschillende commerciële sectoren leren kennen en je grenzen verleggen door internationale markten te betreden.

Er worden onder andere producten tentoongesteld:

 • Textiel
 • Houtwerk
 • Aardewerk en keramiek
 • Lederwaren

Formulier voor blijken van belangstelling invullen

Geïnteresseerden moeten het bijgevoegde formulier “Expression of Interest” invullen en alle vereiste documentatie indienen bij Caribbean Export. Inzendingen moeten elektronisch worden verstuurd naar Dario Carrington op dcarrington@carib-export.com met een kopie naar ejeffers@carib-export.com, uiterlijk op 4:00 in de middag AST op 25 september 2023.

De aanvragen worden beoordeeld door Caribbean Export en het selectiecomité. Succesvolle deelnemers krijgen uiterlijk29 september 2023 bericht.

Houd er rekening mee dat het indienen van dit formulier is geen garantie voor deelname. Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren worden in overweging genomen en beoordeeld op geschiktheid. Alle aanvragen zijn onderhevig aan goedkeuring door een selectiecomité en beschikbaarheid van financiering.

De verstrekte informatie zal strikt vertrouwelijk worden behandeld en zal worden gebruikt om het beoordelings- en selectieproces te vergemakkelijken, relevante B2B-vergaderingen te organiseren en te helpen bij onze monitoring- en evaluatieactiviteiten.